Metoda Grunnlaget


Metoda Grunnlaget stojí na výzkumech Magne Nyborga. Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem vydali knihu o Metodologii Grunnlaget. Grunnlaget (=základ) je socio-kulturně nezatížená metoda, která obohacuje děti na základě matematických dovedností. Tím se dá aplikovat pro děti s OMJ, protože matematické vzorce a tvary jsou neměnné a platí všude na světě. Je to vlastně konceptuální učení, což znamená, že si v hlavě třídíme všechno kolem nás do kategorií.

Nejzákladnější kategorie jsou:

  • předměty
  • události
  • části obojího

Důležitým aspektem učení metodou Grunnlaget je hledání podobností, díky kterým mozek může koncepty využívat. Je také dobré, když se děti učí na konkrétních příkladech a ne jen z obrázků, protože v tom obrázku, se odráží kulturní zátěž toho, kdo ten obrázek kreslil. Učení probíhá pomocí dialogů následujícím způsobem. Proces učení je rozdělen do 3 fází: asociace, diskriminace, generalizace. Když dítě jednu z těchto fází učení nezvládne, je třeba se vrátit o fázi zpět.

  • Asociace je proces, který spočívá ve spojení konkrétního slovního výrazu s příklady dané kategorie (například červená barva).
  • Diskriminace je proces, kdy dítě rozlišuje, co do dané kategorie patří a co ne.
  • Generalizace je konečný proces, kdy má dítě poznat podobnosti předmětů na základě kategorie.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.