META pořádá konferenci k podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem

Ve středu 22. května 2019 proběhne v Praze mezinárodní konference „Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách: aktéři změn“, kterou organizuje společnost META. Cílem je představit dobrou praxi škol a zkušenosti z tříletého projektu, který byl věnován tématu podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v mateřských, základních a středních školách.

Budou představeny nejrůznější modely podpory žáků s OMJ na školách všech stupňů. Na mapě klíčových aktérů bude demonstrována důležitost podpory na lokální úrovni. Diskutovány budou také rozdíly v regionech ČR, které mají vliv na možnosti podpory žáků s OMJ v různých typech škol.

Kdy: 22. května 2019, 9.30 – 16.00
Kde: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
Přihlaste se už nyní

Konference je určena pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti, vedení škol, zástupcům státní a veřejné správy v oblasti školství a inkluze a organizacím pracujících s cizojazyčnými dětmi a žáky. ´Účastníci budou mít příležitostí k síťování a sdílení zkušeností a dobré praxe. V rámci jednotlivých bloků bude čas věnován diskusi a dotazům publika.

Program:

9:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9:30 - 13:00
INKLUZE DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ: Z POHLEDU DÍTĚTE, RODIČE, KOMUNITY A ŠKOLY
• Zkušenosti dětí a žáků s OMJ, zkušenosti rodičů a spolupráce se školami, role komunity v podpoře dětí a žáků s OMJ, psychologické aspekty adaptace dětí s OMJ
• Dobrá praxe a modely škol, možnosti podpory dětí a žáků s OMJ v MŠ, ZŠ a SŠ
14:00 - 16:00
KLÍČOVÍ AKTÉŘI: CO A KDO OVLIVŇUJE MOŽNOSTI PODPORY DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ VE ŠKOLÁCH
• Představení výstupů výzkumu potřeb dětí a žáků s OMJ
• Mapa klíčových aktérů v podpoře dětí a žáků s OMJ ve vzdělávacím systému
• Regionální specifika a podpora na lokální úrovni
• Role sociálního poradenství a neziskových organizací
• Role zřizovatele jako aktéra změn
• Shrnutí a doporučení – příležitosti ke změně

 

Konference se koná v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo

publikováno: 10. 04. 2019

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.