Příprava k maturitě

Michaela Jiroutová

Zde naleznete pilotní verze materiálů, které vznikly v rámci pracovní skupiny, která se zaměřila na hledání možností, jak pomoci studentům s OMJ, kteří studují SŠ a jejich jazykové dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, aby mohli jednoduše zvládnout maturitní zkoušku z ČJL. Naším cílem bylo vytvořit inspirativní materiály, na kterých ukážeme cestu, kterou je možné se ubírat.

Níže naleznete výukové materiály k jednotlivým částem maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Další zajímavé materiály a tipy do výuky naleznete v sekci Další zdroje a inspirace.

Kompletní přehled informací k maturitní zkoušce z ČJL naleznete v článku Maturita z ČJL a také v newsletteru Maturita z ČJL a na co nezapomenout (ke stažení v pdf).

Obecné:

1. Analýza doporučených učebnic češtiny pro cizince pro SŠ a další učebnice ČDJ vhodné pro SŠ a dospělé
2. Porovnání učebnic ČDJ vs. ČJL - ukázky
3. Soupis učebnic, zdrojů a čtenářské tipy k četbě pro žáky s OMJ k MZ
4. Doporučené čítanky pro SŠ a práce s nimi
5. MZ ČJL - Manuál pro žáky (přehledný popis podoby maturitní zkoušky z ČJL, a to včetně kritérií hodnocení aj.)
6. Užitečné odkazy k MZ (pomoc studentům při přípravě k MZ z ČJL)

Písemná práce:

Následující materiály se vztahují k písemné práci z ČJL. První materiál žáky seznamuje s dokumentací PP, pomáhá porozumět zadání a přináší rady a tipy ke konkrétním příkladům zadání. Další materiály se pak zaměřují na některé slohové útvary, které se často objevují v zadání jednotné písemné zkoušky z ČJL, a to vypravování, dopis, popis a zpráva. Každý slohový útvar je v pracovním listě náležitě představen na ukázce a dále procvičován různými formami praktických úkolů.

 1. PP - Jak rozumět zadání
 2. PP - Dopis
 3. PP - Popis
 4. PP - Vypravování
 5. PP - Zpráva

Didaktický test:

Zde naleznete materiály, které žákům s OMJ pomohou porozumět zadání didaktického testu, který je součástí státní části MZ z ČJL. Další materiály jsou pomůckou pro řešení úkolu seřazení úryvků textů s dodržením textové návaznosti nebo pomůcky pro řešení otázek týkajících se interpunkce a obrazných pojmenování.

 1. DT - "Na co se mě vlastně ptají?" - porozumění zadání
 2. DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
 3. DT - Práce s textem (textová návaznost)
 4. DT - Interpunkce
 5. DT - Obrazná pojmenování
 6. Slovotvorba
 7. Slovní druhy (nácvik k DT)

Analýza uměleckého textu:

Následující materiály se zaměřují na rozbor uměleckého textu, který je součástí ústní části MZ z ČJL. Součástí tohoto celku jsou klíčové vizuály (KV), které mohou být studentům praktickou pomůckou pro analýzu uměleckého textu.
Dokument „Analýza uměleckého textu - literární teorie“ pak pracuje s několika uměleckými texty, které studenti analyzují pomocí literárních pojmů. Součástí rozboru jsou i mluvnické úkoly, díky nimž se propojuje výuka obsahu a jazyka. Další pracovní listy již ukazují práci s konkrétními uměleckými texty maturitní četby.

 1. Nácvik rozboru uměleckého textu - tabulka s frázemi
 2. KV Analýza uměleckého textu
 3. KV Literární druhy a žánry
 4. KV Poesie a próza
 5. Analýza uměleckého textu - literární teorie
 6. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text)
 7. PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text)
 8. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text)

Analýza neuměleckého textu:

Tyto pracovní listy se zaměřují na analýzu neuměleckého textu, která je součástí ústní části MZ z ČJL. Úvodní dokument se zaměřuje především na práci s množstvím textů, u nichž mají studenti za úkol rozpoznat funkční styl, slohový postup a slohový útvar. Součástí dokumentu je jejich stručný přehled jako pomůcka k práci s textem. Následující pracovní listy pak ukazují rozbor neuměleckých textů, které souvisí s konkrétním uměleckým textem.

 1. Analýza neuměleckého textu
 2. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (neumělecký text)
 3. PL Edgar Allan Poe - Havran (neumělecký text)
 4. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text)

Materiály vznikly v rámci projektů (u každého materiálu je specificky uvedeno, v rámci jakého projektu byl tento materiál vytvořen):

 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (v období 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016).
 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII, který byl financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky (v období 1. ledna 2017 - 30. června 2019).

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.