Příprava k maturitě

Michaela Jiroutová

Zde naleznete materiály vytvořené v rámci pracovní skupiny, která se zaměřila na hledání možností, jak pomoci studentům s OMJ studujících SŠ,jejichž jazykové dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, aby mohli jednoduše zvládnout maturitní zkoušku z ČJL. Naším cílem bylo vytvořit inspirativní materiály, na kterých ukážeme cestu, kterou je možné se ubírat.

Níže naleznete výukové materiály k jednotlivým částem maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Další zajímavé materiály a tipy do výuky naleznete v sekci Další zdroje a inspirace. Kompletní přehled informací k maturitní zkoušce z ČJL naleznete v článku Maturita z ČJL.

Obecné:

1. Analýza doporučených učebnic češtiny pro cizince pro SŠ a další učebnice ČDJ vhodné pro SŠ a dospělé
2. Porovnání učebnic ČDJ vs. ČJL - ukázky
3. Soupis učebnic, zdrojů a čtenářské tipy k četbě pro žáky s OMJ k MZ
4. Doporučené čítanky pro SŠ a práce s nimi
5. Užitečné odkazy k MZ (pomoc studentům při přípravě k MZ z ČJL)

Písemná práce:

 1. PP - Dopis
 2. PP - Popis
 3. PP - Vypravování
 4. PP - Zpráva
  a další materiály v části Výuka ČJL na SŠ.

Didaktický test:

 1. DT - "Na co se mě vlastně ptají?" - porozumění zadání
 2. DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
 3. DT - Práce s textem (textová návaznost)
 4. DT - Interpunkce
 5. DT - Obrazná pojmenování
 6. Slovotvorba
 7. Slovní druhy (nácvik k DT)
 8. Rozbor básní v didaktickém testu z ČJL
 9. ONLINE procvičování (soupis vytvořených her a aktivit online k přípravě na DT)
 10. Desatero tipů pro žáky, JAK NA DIDAKŤÁK

Pro přípravu k maturitnímu didaktickému testu lze využít zábavný web https://www.umimecesky.cz, např.:
- nácvik hledání pravopisných chyb - "pravopisné vtipy", kde se chyby označují střílením na slova
- nácvik přísloví, přirovnání, idiomů a ustálených slovních spojení, nebo určování slovních druhů - cvičení "pexeso"

Analýza uměleckého textu:

Součástí tohoto celku jsou mj. klíčové vizuály (KV), které mohou být studentům praktickou pomůckou pro analýzu uměleckého textu.

 1. Nácvik rozboru uměleckého textu - tabulka s frázemi
 2. KV Analýza uměleckého textu
 3. KV Literární druhy a žánry
 4. KV Poesie a próza
 5. Analýza uměleckého textu - literární teorie
 6. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text)
 7. PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text)
 8. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text)

Analýza neuměleckého textu:

 1. Analýza neuměleckého textu
 2. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (neumělecký text)
 3. PL Edgar Allan Poe - Havran (neumělecký text)
 4. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text)

Materiály vznikly v rámci projektů (u každého materiálu je specificky uvedeno, v rámci jakého projektu byl tento materiál vytvořen):

 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (v období 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016).
 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII, který byl financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky (v období 1. ledna 2017 - 30. června 2019).

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.