Literární výchova


"V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život." (RVP ZV)

Zde naleznete ukázku některých výukových materiálů pro výuku literatury:

 1. Kulturní dotazník
 2. Základní literární pojmy
 3. Četl/a jsem knížku (vyprávění děje)
 4. Starověká literatura
 5. Významná lidé ČR – bankovky
 6. William Shakespeare
 7. Svatební košile - slovesa
 8. Adam a koleno (práce s knihou)
 9. Kvak a Žbluňk (Arnold Lobel) - práce s knihou
 10. Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost)
 11. Projekt Bratři lví srdce (čtenářská, mediální gramotnost, porozumění textu a AV sdělení)

Propojení literatury a slohu

Následující materiály propojují výuku literatury a slohu. Byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na společných tématech. Tyto materiály vždy následovaly po probrání konkrétního obecného tématu (jídlo, cestování apod.)

 1. Kulturní dotazník a medailonek
 2. Jídlo a literatura (pohádka, pozvánka)
 3. Lidské tělo a literatura (horor, popis)
 4. Cestování a literatura (cestopis, líčení)
 5. Ekosystémy a literatura (bajka, charakteristika)
 6. Ekologie a literatura (povídka vs. román, stížnost)
 7. Vynálezy a literatura (drama, žádost)
 8. Václav Havel a literatura (obrazové básně, dopis)

Další pracovní listy a výukové materiály do literatury najdete také v sekci výuka ČJL pro SŠ.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.