Komunikační a slohová výchova


"V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu." (RVP ZV)

  1. Oznámení
  2. Pozvánka
  3. Práce s autentickým textem - vypravování, postup pracovního postupu
  4. Vypravování, diskuse
  5. Recept - popis pracovního postupu
  6. Popis osoby, charakteristika
  7. Charakteristika literární/filmové postavy

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.3 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.