Cizinci v ČR z pohledu zákona


Po otevření hranic po pádu tzv. "železné opony" se Česká republika stala tranzitní zemí pro velké množství migrujícího obyvatelstva, ať už prchajícího před válečnými konflikty například z bývalé Jugoslávie, nebo hledající lepší životní podmínky v západní Evropě. V devadesátých letech tedy Českou republikou procházely vlny migrantů směrem na západ. Postupem času a především po vstupu ČR do EU se ale i ČR stala cílovou zemí, tzn. že mnoho migrantů se přichází do ČR trvale usadit.

V současné době je v ČR evidováno přibližně 426 tisíc cizinců, z toho nejvíce je občanů Ukrajiny (necelých 127 tisíc), Slovenska (71 tisíc), Vietnamu (60 tisíc), Ruska (30 tisíc) a Polska (18 tisíc). Z celkového počtu cizinců je 40% žen. Více než 405 tisíc je v České republice déle než 12 měsíců, z toho již 184 tisíc získalo trvalý pobyt. V České republice je v současné době více než 1900 azylantů.

Zdroj: Český statistický úřad, dostupné na http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/1414-09-2009-0900.

Cizinecká legislativa v ČR

Legislativa upravující pobývání cizinců na území České republiky se zásadně promítá i do oblasti vzdělávání. Pro úspěšné začleňování žáků cizinců je dobré orientovat se v typech pobytových režimů (statusů), které podstatným způsobem ovlivňují možnosti i povinnosti daných jedinců. Z toho plyne, že i při řešení konkrétních případů je třeba zjišťovat, jaké závazky, omezení a nároky vyplývají z pobytového statusu daného žáka.

Novela zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti 1. 1. 2011, přinesla několik změn. Informace o změnách naleznete na stránkách MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.