Kulturní šok


Souhrnu pocitů ze života v cizím prostředí - pocitů nových, nečekaných a často nepříjemných, vycházejících z neustálého střetávání se s novými podněty a skutečnostmi v cizině, říkáme kulturní šok. Šok má u každého různou dobu trvání i míru intenzity, v závislosti na míře daných kulturních rozdílů i individuálních vlastností jedince. Je vyvolán příchodem a delším pobytem v prostředí, které je plné nových podnětů a často naprosto odlišné (jiná strava, jiné podnebí, jiné zvyky, jiný jazyk, jiné společenské zřízení), ale i faktem, že cizinec nemůže v komunikaci s ostatními využít to, co získal v procesu socializace ve své domácí kultuře.

Jednotlivé kultury se od sebe liší např. i v pojetí spravedlnosti, pravdy a lži, cti a poctivosti, asertivity a sebekritičnosti, lásky a sexu. Kulturní šok představuje velkou psychickou i fyzickou zátěž pro organismus. Existují případy, kdy ho migranti ani po delší době nepřekonají a musí se vrátit do rodné země. Někdo se s kulturním šokem vyrovnává snáze, někdo jen s velkými těžkostmi; někdo rychle a někdo pomaleji. Všichni, kdo chtějí zůstat, se s ním nějak vyrovnat musí. Postupně si většina lidí začíná vytvářet mechanismy, pomocí kterých se brání vlivu nové kultury, uchovávají svou kulturní identitu, nebo přijímají identitu novou.

Zmíněné procesy jsou silně ovlivněny tím, jak dlouho člověk na území cizí země žije, v jakém je sociálním prostředí, kolik je mu let, v jaké situaci je jeho rodina, jaké jsou vztahy mezi majoritní společností a komunitou migrantů, jaké jsou jeho osobní vztahy s majoritou, jaká je osobnost člověka samotného. Ať už je však člověk jakýkoli a v jakémkoli cizím prostředí, musí v nově navazovaných vztazích překonávat, kromě osobních bariér, také bariéry interkulturních rozdílů. Člověka již nestačí hodnotit jen podle toho, „jestli je melancholik, cholerik, lenoch, pracant“, ale také podle toho, z jaké kultury pochází, jakou tradici si s sebou přináší.

Text je převzat a upraven z odborného textu Vzdělávání o interkulturním setkávání od autora J. Kocourka, který je celý k dispozici ke stažení na pravé liště.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.