Fenomén světové migrace


Migrace obyvatelstva měla v minulosti nejrůznější příčiny. Lidé se stěhovali do oblastí s lepší půdou, v důsledku přírodních katastrof, z náboženských a politických důvodů. Nejvýznamnější migrační vlny ve středověké Evropě známe jako stěhování národů (3. až 6. století n. l.), vpád Arabů (7.a 8. století) a také západní výboje Čingischánovy Zlaté hordy ve 13. století. Do této fáze se řadí i průnik osmanských Turků do střední Evropy v průběhu 14. až 16. století (www.migraceonline.cz).

Období migrace jednotlivců a rodin se datuje od 17. století. Důvody pohybu byly ekonomické, města a hospodářsky se rozvíjející oblasti nabízely lepší možnosti obživy. Velmi významnou příčinou migrace se v tomto období stává také touha po náboženské a politické svobodě. Také politika států začala hrát výraznou roli. V době od 17. století do druhé světové války se v rámci největší mezinárodní migrační vlny v dějinách přesunulo kolem 65 milionů lidí z Evropy do Severní a Jižní Ameriky a dalších 17 milionů odešlo do Afriky a Austrálie. Totalitární politické režimy přinesly nový typ masové nucené migrace ve dvacátém století v Evropě.

Během druhé světové války bylo vysídleno nebo zlikvidováno přes třicet milionů lidí, v poválečném období následovala vlna vysídlení asi deseti milionů Němců a jejich potomků z východní Evropy. Masová nucená migrace pokračovala rozdělením Indie a Pákistánu, které si vynutilo přesuny téměř 18 milionů lidí. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století pokračovaly vlny migrace v mnoha částech světa. V Somálsku a Etiopii se k občanské válce přidala sucha, takže se miliony lidí přesouvaly z vesnic do měst a zároveň do sousedních států. Stovky tisíc Kurdů emigrovaly z Iráku do Turecka a Iránu. Dnes jsou příčiny migrace způsobeny zejména ekonomickými rozdíly mezi jednotlivými světadíly a rozdílnými úrovněmi ekonomického rozvoje jednotlivých zemí, způsobujími různou životní úroveň jejich obyvatel (http://www.mvcr.cz). Migrace je problémem globálním, který bude v příštích letech narůstat. Nelze předpokládat, že by ubylo situací, které migraci způsobují, jako jsou občanské války, etnické konflikty, čistky apod.

Podle údajů Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky (www.unhcr.org.) „ je v současné době na světě kolem 23 miliónů uprchlíků. Mezi země s největším počtem migrující populace patří v současné době Afghánistán (1 908 100 osob), Sudán (693 300), Burundi (438 700), Konžská demokratická republika (430 600), Somálsko (394 800), Vietnam (358 200) a Palestina (349 700 osob).“ V zemích EU žádá každoročně o azyl téměř 400 tisíc cizinců. Mezi cílové země patří nejčastěji Velká Británie, Francie, Německo a Nizozemsko.

Převzato z diplomové práce Kateřiny Kurečkové: Vztah mezi pomáhajícím a klientem v kontextu sociální práce s uprchlíky, přístupné online na http://is.muni.cz/th/289658/fss_m/Masarykova_univerzita_v_Brne.pdf

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.8 (4 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.