Základní legislativní rámec


Základní práva jsou zaručena všem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Náležejí občanům, ale i cizincům. Základní práva jsou vyjádřena v platné legislativě.

Legislativní rámec tvoří:

  • mezinárodní úmluvy podle čl. 10 Ústavy ČR (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o uprchlících atd.)
  • Listina základních práv a svobod - evropská legislativa (nařízení a směrnice)
  • zákon o pobytu cizinců
  • zákon o azylu
  • zákon o dočasné ochraně
  • školský zákon - související zákony, vyhlášky, pokyny ministerstev…

Konkrétní práva a povinnosti týkající se pobytu cizinců nalezneme v těchto zákonech:

  • zákon o azylu
  • zákon o dočasné ochraně
  • zákon o pobytu cizinců

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.