Současnost


Předškolní a základní vzdělání

Dne 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.), kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. Smyslem novely je naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte bez ohledu na to, zda na našem území pobývají oprávněně nebo neoprávněně. Každé dítě ve věku povinné školní docházky tak nyní může navštěvovat základní školu.

Od účinnosti novely došlo i ke změně v přístupu k předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám – cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, mají zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Podle vyjádření tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové tak zlepšení přístupu cizinců ke vzdělání usnadní jejich zapojení do společnosti a zabrání jejich případnému vyloučení, protože právě cizinci patří ke skupinám, které odsun na okraj společnosti ohrožuje.

Stejné podmínky v praxi znamenají především stejný přístup ke vzdělávání, pokud jde o bezplatnost či podmínky úplaty za toto vzdělávání, stejné podmínky pro přijetí, průběh a ukončování vzdělávání apod.

Žáci cizinci mají nárok na stejné služby jako české děti, mají stejný nárok na vybrané školní pomůcky a na ty učebnice, které se poskytují dětem zdarma.

Na druhou stranu stejné podmínky také předpokládají schopnost cizinců vzdělávat se v českém jazyce, případně v jiném jazyce, který je v dané škole jazykem vyučovacím. Z ustanovení § 20 tedy nevyplývá právo cizinců vzdělávat se na našem území ve svém mateřském jazyce.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.