Podpora rozvoje sociálních sítí


Zde je několik tipů, jak sociální sítě a vztahy s majoritní společností rozvíjet a podporovat:

  • Podpora spolužáků a jejich patronát je pro rozvoj vztahů mezi žáky základním systémovým opatřením. Užitek z něho mají nejen žáci cizinci, ale i ostatní spolužáci, které komunikace a řešení problematických situací s danou problematikou souvisejících nepochybně obohacují.
  • Nabídka volnočasových aktivit otevřených žákům cizincům, ale například i jejich rodičům, podpoří velmi významně vztahy a tvorbu sociálních sítí. Neformální setkávání, která mají odlišnou atmosféru než klasická školní docházka, jsou často pro integraci cizinců v mnoha ohledech významnější než samotná školní docházka. Škola může kromě klasických kroužků, do kterých by měli mít žáci cizinci automaticky přístup, nabízet např. kurzy češtiny (a to i pro rodiče), případně i kurzy občanskoprávního minima pro samotné rodiče. Kurzy mohou mít např. formu tzv. nízkoprahových kurzů. Více o nízkoprahových kurzech se dozvíte zde.
  • Podpora multikulturní výchovy na škole s využitím žáků cizinců a jejich rodičů (besedy, orální historie cizinců, atd.) je další způsob, jak podpořit vztahy mezi žáky cizinci, jejich rodiči, školou a spolužáky. A navíc to podporuje i průřezové téma Multikulturní výchova. Více v příslušné sekci.
  • Aktivní zapojení rodičů žáků, případně celé komunity do školního dění je další způsob, jak podpořit vztahy mezi migranty a majoritou. Samotní rodiče mohou např. sami vést některé volnočasových aktivit, jako jsou tradiční ruční práce, kurzy vaření apod.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.