O migraci

Přemísťování osob v prostoru je přirozený jev, který provází lidskou populaci od nepaměti. Z různých důvodů (ekonomických, politických, ekologických, náboženských aj.) opouštějí lidé zemi svého původu a hledají dočasně či trvale nová místa, kde naplňují své životní plány.

Podle toho, zda se proces stěhování odehrává v rámci jednoho politicko-územního celku nebo dochází k překročení jeho hranic, hovoříme dnes buď o migraci vnitřní, nebo o migraci mezinárodní. Z perspektivy státu pak rozeznáváme emigraci (vystěhování) a imigraci (přistěhování). Podle definice OSN je pak migrantem každý člověk, který změní své místo pobytu překročením mezinárodně uznávaných hranic a stráví zde déle než jeden rok.

Emigrace nemusí být vždy výsledkem svobodného rozhodnutí. Tisíce lidí opouští svá bydliště z důvodu přímého ohrožení svého zdraví či životů. Tyto faktory jsou zohledněny v dělení migrace na dobrovolnou a nedobrovolnou (vynucenou). V závažných případech (zejména z důvodů perzekuce z politických či náboženských důvodů) pak mohou emigranti mimo svou zemi původu získat status uprchlíka, který může vést až k udělení azylu.

Mnohem častěji je však migrace výsledkem snahy zlepšit svou ekonomickou situaci, popř. zabezpečit lepší budoucnost pro svou rodinu. V takových případech se hovoří o tzv. ekonomické, popř. pracovní migraci. Ze všech typů migrace lze tento typ považovat za nejrozšířenější.

Na rozdíl od řady evropských států doznívá v české společnosti totalitní zkušenost z let 1948-1989, kdy byla bývalá Československá republika mezinárodním migračním trendům uzavřena. V průběhu několika generací byl systematicky konstruován obraz emigranta jako nepřítele státu, rodiny emigrantů byly ostrakizovány a jejich majetek často podléhal konfiskaci. Čtyřicet let izolace byla dostatečně dlouhá doba k tomu, aby totalitní komunistický režim významně potlačil historickou zkušenost s přirozenou povahou migrace (typického společenského fenoménu v Českých zemích před rokem 1939). Otevření hranic po roce 1989 tak zahájilo novou etapu společenského vývoje, jehož součástí bylo i znovunabytí zkušenosti s fenoménem migrace (emigrace i imigrace), a setkávání a konfrontace odlišných kulturních praxí v rámci sdíleného sociálního prostoru.

Více informací k tématu migrace naleznete např. na Encyklopedie migrace

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.