Druhy pobytů


Je důležité uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými druhy pobytu, s každým druhem pobytu se totiž pojí jiná práva a povinnosti.

Z pohledu učitele pak povědomí o jednotlivých druzích pobytů žáků cizinců ovlivní například i dlouhodobější přístup k žákovi či předejde některým nedorozuměním ( např. žadatel o mezinárodní ochranu nemůže kontaktovat orgány své země původu, a tudíž je pro něj obtížné obstarat si mj. doklady o vzdělání apod.).

Bez ohledu na různé druhy pobytů je však nutné mít na zřeteli, že faktická integrace cizince do nové společnosti začíná od prvního momentu seznámení se s novým prostředím, lidmi, kulturou a jazykem. Není v zájmu cizince ani v zájmu hostitelské společnosti, aby se cizinec, pobývající na území, usídlil na okraji společnosti, izolovaný od hostitelských komunit.

Po dobu, kdy cizinec splňuje zákonem požadované podmínky, má právo pobývat na našem území legálně, tedy na základě uděleného víza k pobytu. Pobyt cizince, který se na území České republiky nachází v rozporu se zákonem, např. bez platného víza nebo povolení k pobytu, je v praxi nazýván pobytem nelegálním nebo též neregulérním. Zákon o pobytu cizinců pak označuje takový pobyt za neoprávněný.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.