Cizinci v režimu zákona o pobytu cizinců


Zákon rozlišuje různé druhy pobytů. Hlavní rozlišení spočívá v tom, zda se jedná o pobyt přechodný, nebo pobyt trvalý.

Přechodný pobyt

Pod souhrnný název přechodný pobyt se řadí několik jeho typů. Přechodný pobyt může být bez víza, s krátkodobým vízem různých druhů, s dlouhodobým vízem různých účelů, na základě diplomatického víza, povolení k dlouhodobému pobytu či výjezdního příkazu.
O přechodný pobyt se zpravidla žádá mimo území České republiky a zákon předepisuje všechny potřebné náležitosti u každého typu víza resp. pobytu.
Podmínky pro získání přechodného pobytu či pro jeho prodloužení jsou poměrně přísné a zákon o pobytu cizinců je značně komplikovaný, proto není výjimkou, že se cizincům prodloužení někdy nezdaří, v nejhorším případě pak někteří z nich zůstanou na území České republiky bez oprávnění.
Cizinci s přechodným pobytem mají obecně nižší rozsah práv nežli cizinci s pobytem trvalým.

Trvalý pobyt

Získání trvalého pobytu je spojeno s prudkým nárůstem práv pro cizince.
Obecně platí, že trvalý pobyt je možné získat až po pěti letech nepřetržitého pobytu na území, přičemž do této doby se započítává pobyt na vízum nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu.
Z doby pobytu za účelem studia se počítá jen polovina. Na udělení trvalého pobytu po pěti letech je při splnění stanovených podmínek právní nárok. Mezi jednu z podmínek patří i povinnost prokázat znalost českého jazyka.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.