Kartičky ve výuce

Karolina Dohnalová

V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Pro úplné začátečníky je možné kombinovat obrázek a slovo, pokročilejším stačí už pouhé slovo (s rostoucí náročností slovní zásoby by ostatně bylo obtížné pro některá abstrakta najít ilustraci).

Slovní zásobu může na kartičky zapisovat učitel, což je vhodné, pokud potřebuje systematicky procvičit některá slova, ale s ohledem na zapojení studentů do výuky jim můžeme také kartičky rozdat a na konci lekce je nechat, aby sami na kartičky zapsali slova, která pro ně byla nová, zajímavá nebo náročná. Z pozice učitele to potom musíme moderovat, protože někdy se na lekci objeví tak fascinující spojení, že ho na kartičku napíšou téměř všichni, nehledě na to, že je dobré na všech kartičkách korigovat drobné chyby (často se to týká diakritiky). Někteří studenti si kartičky vytvářejí sami a v tomto případě si na druhou stranu zapisují překlad, ale v jazykově heterogenní skupině je daná varianta z pochopitelných důvodů nepoužitelná.

S rostoucí dostupností technologií se rozšiřují také možnosti, jak kartičky využívat digitálně či v rámci různých aplikací. Jednou z nich je například aplikace Quizlet, která je na trhu již od roku 2005. Umožňuje vytvářet studijní sety se slovní zásobou z jednoho okruhu a přizvat k tomu i své studenty (v placené verzi je dokonce možné přidávat i zvukové záznamy slov nebo sledovat aktivitu a pokroky studentů). Quizlet nabízí několik aktivit a způsobů procvičování, takže si každý může vybrat podle své aktuální potřeby. Můžete se podívat na podrobný návod. Práce s Quizletem může být vítané osvěžení, případně tip pro žáky k samostudiu, ale my nyní zůstaneme u běžných papírových kartiček a tužky. Níže naleznete soupis jednotlivých tipů na aktivity s kartičkami, popis aktivit najdete po rozkliknutí:

→ Aktivity pro ZAČÁTEČNÍKY:

diktát slov, kartičky na konkrétních předmětech, kartičky s abecedou, "hnízda" slovní zásoby, ukazovačka, chňapačka

→ Aktivity pro POKROČILEJŠÍ:

kufr, slova do vět, brainstorming, kdo jsem? / co dělám?, slovní spojení s rozdělení do dvojic, slovní spojení a hledání souvislostí

Možností, jak kartičky ve výuce využívat, je velmi mnoho, uvedené aktivity jsou pouze drobnou ukázkou. Je zapotřebí pouze jistá míra systematičnosti, protože pokud nechceme veškerou slovní zásobu na kartičky přepisovat sami, musíme si vždy na konci lekce vyhradit alespoň pět minut a vyzvat studenty k zápisu.

Využití některých aktivit je nutné zvážit s ohledem na specifika skupiny a prostoru, ve kterém lekce probíhají, protože například chňapačka se ve dvacetičlenné skupině bude hrát těžko. Ta by byla využitelná v menší tříčlenné skupině, ve které si naopak studenti asi nezahrají kufr.

Pokud jsme v průběhu celého kurzu vytrvalí, nasbírá se nám postupně poměrně rozsáhlé penzum slovní zásoby. To může pomoci i nám jako učitelům při sestavování průběžných či závěrečných testů, protože při vytváření některých úloh se můžeme inspirovat právě lexikem na kartičkách. Chceme-li pomoci studentům, můžeme jim dát před testem kartičky k dispozici.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.