Jazyková výchova


"V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání." (RVP ZV)

  1. Místní názvy a velká písmena
  2. Přívlastek
  3. Shoda podmětu s přísudkem
  4. ČR a země, ze které pocházím - vedlejší věty, spojky, časování sloves: vím-znám-umím
  5. Žluté tričko v Ypsilonii - vyjmenovaná slova
  6. Přídavná jména
  7. Ptáci aneb volný jako pták - propojování přírodopisu a češtiny
  8. Vyjmenovaná slova - pracovní listy na procvičení frekventovaných (užitečných) vyjmenovaných slov
  9. Větné členy - lesní zvířata
  10. Korektura textu - najdi chybu

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.