Jak zapojit do výuky ČJ


Tato kapitola popisuje možnosti, jak zvládnout výuku, když máme žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve třídě na hodině českého jazyka. Cílem je, aby se žák s OMJ učil zároveň s ostatními a aby tato výuka byla přínosná pro něj, pro třídu i pro učitele.

Všechno, co zde naleznete, vychází ze společné práce a diskusí lektorů češtiny jako cizího jazyka a učitelek na ZŠ. Všechny způsoby práce a konkrétní materiály jsou vyzkoušené v praxi a v různých třídách. Děkujeme všem účastníkům našich pracovních skupin i našich seminářů z celé ČR za jejich otázky, podněty, reflexi a také za každodenní snažení.

Základem nabízených způsobů práce a materiálů není (alespoň v této fázi) změna paradigmatu výuky nebo jakékoli vnější převratné změny, které by vyžadovaly velké úsilí a mnoho času. Spíš jde o jakési rychlé přizpůsobení současnému stavu - neboli o to, co lze udělat už zítra ve stávajících podmínkách. Nic z toho není ideální, dokonalé ani univerzálně fungující; sami dobře víte, že každá skupina a každé dítě je jiné. Nicméně cesta, která se osvědčila, spočívá v určité změně pohledu na češtinu; v tom, že zkusíme češtinu vnímat (taky) jako cizí jazyk a tento způsob pohledu zapojíme do našeho uvažování o výuce. Nevyužíváme žádné speciální metody ani postupy nebo materiály, snažíme se přizpůsobit okamžité současné (víceméně tradiční) vyučovací praxi, v níž musí učitelé dennodenně reagovat na přítomnost žáků s jazykovou bariérou. I tito žáci by se totiž měli ve škole vzdělávat a zažívat úspěchy.

Dále v obsahu naleznete popis 3 základních principů, které se samozřejmě mohou dále kombinovat a které vám mohu být jakýmsi vodítkem. Jsou to:

  1. totéž jinak
  2. praktická výuka
  3. pomoc se slovní zásobou

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.