Jak zapojit do výuky ČJ


Tato kapitola popisuje možnosti, jak zvládnout výuku, když máme žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve třídě na hodině českého jazyka. Cílem je, aby se žák s OMJ učil zároveň s ostatními a aby tato výuka byla přínosná pro něj, pro třídu i pro učitele.

Všechno, co zde naleznete, vychází ze společné práce a diskusí lektorů češtiny jako cizího jazyka a učitelek na ZŠ. Všechny způsoby práce a konkrétní materiály jsou vyzkoušené v praxi a v různých třídách. Děkujeme všem účastníkům našich pracovních skupin i našich seminářů z celé ČR za jejich otázky, podněty, reflexi a také za každodenní snažení.

Základem nabízených způsobů práce a materiálů není (alespoň v této fázi) změna paradigmatu výuky nebo jakékoli vnější převratné změny, které by vyžadovaly velké úsilí a mnoho času. Spíš jde o jakési rychlé přizpůsobení současnému stavu - neboli o to, co lze udělat už zítra ve stávajících podmínkách. Nic z toho není ideální, dokonalé ani univerzálně fungující; sami dobře víte, že každá skupina a každé dítě je jiné. Nicméně cesta, která se osvědčila, spočívá v určité změně pohledu na češtinu; v tom, že zkusíme češtinu vnímat (taky) jako cizí jazyk a tento způsob pohledu zapojíme do našeho uvažování o výuce. Nevyužíváme žádné speciální metody ani postupy nebo materiály, snažíme se přizpůsobit okamžité současné (víceméně tradiční) vyučovací praxi, v níž musí učitelé dennodenně reagovat na přítomnost žáků s jazykovou bariérou. I tito žáci by se totiž měli ve škole vzdělávat a zažívat úspěchy.

Dále v obsahu naleznete popis 3 základních principů, které se samozřejmě mohou dále kombinovat a které vám mohu být jakýmsi vodítkem. Jsou to:

  1. totéž jinak
  2. praktická výuka
  3. pomoc se slovní zásobou

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.