Intenzivní kurz češtiny pro žáky bez znalosti jazyka v Praze na ZŠ Marjánka

Rada HMP schválila usnesením pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy.

Od školního roku 2018/2019 je na Základní škole Marjánka v Praze 6 zřízen intenzivní kurz českého jazyka pro nově příchozí žáky z celé Prahy, kteří mají nulovou znalost tohoto jazyka. Kurz bude trvat tři měsíce a nabídne zájemcům denně čtyři hodiny intenzivní individualizované výuky, která na tuto dobu nahradí výuku v kmenové škole.

Intenzivní kurz českého jazyka není zpoplatněn. Náklady na tuto službu jsou součástí rozpočtu hl. m. Prahy.

Kurz má omezenou kapacitu, nicméně je možné se do něj v průběhu školního roku přihlašovat průběžně (v závislosti na obsazenosti). Přihlášení do kurzu zajišťuje ředitel kmenové ZŠ, který kontaktuje ředitelku ZŠ Marjánka.

Ve školním roce 2018/2019 je kurz otevřen na:
ZŠ Marjánka, příspěvková organizace, Praha 6, Bělohorská 52/417
Kontaktní osoba: ředitelka školy Bc. Mgr. Anna Niklová, tel.: 220 517 391, info@zsmarjanka.cz

Pravidla a parametry pro přijímání dětí do intenzivního kurzu ČJ najdete v příloze.

Více o inkluzi na ZŠ Marjánka na jdete ve videu

publikováno: 20. 09. 2018

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.