Informace pro rodiče


Všechny důležité informace by měla škola předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, tak alespoň v některém ze světových jazyků. Níže uvedené informace včetně formulářů, které se jich týkají, naleznete přeložené do různých jazyků v tomto odkazu. Každé téma obsahuje také instrukci, jak s materiálem zacházet a kdy je vhodné ho použít. Vyberte si jazykovou verzi, kterou potřebujete a předávejte rodičům, kteří nerozumí dobře česky.

Informace, které je potřeba rodičům srozumitelně předat v průběhu přijímání a na první schůzce:

Rozhodnutí o přijetí žáka

Pozvání rodičů na schůzku – pro rodiče žáků, kteří nerozumí česky, je důležité mít pozvánku na schůzky písemně, s konkrétním datem, místem schůzky a kontaktem na osobu, s níž se může termín schůzky konzultovat

Žádost o tlumočníka – od rodičů zjistěte, zda si zajistí na schůzku tlumočníka sami, zda tuto možnost nemají a žádají školu, aby tlumočníka zajistila, případně, zda tlumočníka nepotřebují

Žádost o doklady a doložení předchozího vzdělávání – již před schůzkou žádejte rodiče o důležité dokumenty, které budete k přijetí nového žáka potřebovat

Kontakty na školu a na rodiče žáka – předejte si důležité kontakty ze strany školy i žáka, oznamte rodičům, na koho a kdy se v jakých situacích obracet, pokud rodiče nerozumí dostatečně česky,
vyžádejte si od nich také kontakt na někoho, s kým se škola může v urgentních případech vždy domluvit

Informace o vzdělávacím systému v ČR – předejte rodičům stručný přehled a přehledný popis jednotlivých stupňů českého vzdělávání

Harmonogram školního roku – informujte rodiče o důležitých termínech, o začátku a konci školního roku, pololetí, prázdninách, třídních schůzkách a vysvědčení

Organizace školního dne, struktura výuky, rozvrh hodin a seznam předmětových zkratek – rodičům přibližte, jak vypadá školní den, v kolik hodin začíná a končí výuka, kdy mají děti přestávky a jak je mohou trávit, vysvětlete jim, co je rozvrh hodin a představte jim zkratky jednotlivých předmětů

Přehled práv a povinností žáků a rodičů – práva i povinnosti žáků a jejich rodičů se v různých zemích liší, a proto je nezbytné o nich nově příchozí rodinu informovat

Možnosti podpory žáka s OMJ ze strany školy a rodiny – sdělte rodičům možnosti podpory z vaší strany a společně vykomunikujte, jak mohou svému dítěti pomoci sami, dále můžete rodičům předat odkaz na dokument Jak může být podpořeno vaše dítě ve vzdělávání.

Praktické informace (ohledně stravování, oblékání, přezůvek, svačin, učebnic pomůcek aj.) – oznamte rodičům, jak funguje školní jídelna a jak se u vás obědy platí, zda si děti mají do školy brát svačiny či nikoli, informujte je o přezůvkách a užívání šaten, sportovním oblečení na tělocvik, případně pracovním oblečení na další výchovy, sdělte jim, jaké pomůcky a učebnice budou na jednotlivé předměty potřebovat, co si budou hradit a co nikoli

Domácí příprava – v některých zemích se domácí úkoly po žácích nevyžadují, proto je důležité objasnit i informace tohoto druhu

Způsob hodnocení u vás ve škole – informujte rodiče, jakým způsobem u vás žáky hodnotíte, důležité je zmínit i funkci a používání žákovské knížky, úpravy hodnocení u žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem a vysvětlit známkování

Základní informace o chodu školní družiny a školní jídelny s přihláškami

Informace, které můžete rodičům předávat v průběhu celého roku:

Pozvání rodičů na schůzku

Žádost o tlumočníka

Domácí příprava

Klasifikace

Platby ve škole (akce, třídní fond, pomůcky, aj.)

Žádost o uvolnění z výuky

Jaké další informace mohou být užitečné pro rodiče žáků s OMJ při vzdělávání v ČR:

META, o.p.s. vydala:

Diskriminace do školy nepatří! aneb rukověť pro naplňování práva dětí migrantů na vzdělání - Praktická publikace pro rodiče a učitele, praktické rady, doporučení a obecné informace o právech a povinnostech aktérů vzdělávání. Verze česká, vietnamská, arabská, anglická, ruská a mongolská.

Školení pro rodiče o českém vzdělávacím systému - Prezentace v několika jazykových mutacích pro rodiče, jejichž děti chodí do české školy nebo se k tomu chystají. Prezentace poskytují informace o systému českého školství, ke stažení česky, anglicky, francouzsky, mongolsky, vietnamsky (vydáno 2010).

Další materiály:

Příručka pro snadnější porozumění s cizincem - Vydalo Centrum pro integraci cizinců Praha

Vzdělávání v ČR – Příručka UNHCR o vzdělávacím systému v ČR (aktualizace 2017)

Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice? - Informační leták pro rodiče, vydalo Centrum pro integraci cizinců Praha, a to česky, anglicky, bulharsky, rumunsky, ukrajinsky, rusky a vietnamsky

Začalo vaše dítě chodit do základní školy v České republice? – Informační leták pro rodiče, vydalo Centrum pro integraci cizinců Praha, a to česky, anglicky, bulharsky, rumunsky, ukrajinsky, rusky a vietnamsky

Letáky a formuláře pro poradenská zařízení - jazykové mutace - Pro potřeby školských poradenských zařízení při poskytování péče žákům-cizincům jsou na stránkách NÚV k dispozici letáky a formuláře přeložené do třinácti cizích jazyků.

Pokud zde nenajdete, co jste hledali, zkuste se podívat na přeložené formuláře pro potřeby škol na stránkách NIDV či využijte jejich tlumočnické a překladatelské služby.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.