I Jan Amos chodil do školy v cizině – workshop pro ZŠ a SŠ

META nabízí základním a středním školám workshop s příhodným názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině, jehož cílem je na jedné straně přiblížit žákům situaci nově příchozího spolužáka, který zde začíná žít a studovat a nerozumí česky, a na straně druhé s nimi definovat konkrétní způsoby, jak novému spolužákovi může třída v jeho nelehké situaci pomoci.

Řešíte i Vy něco podobného s třídním kolektivem nebo u Vás na škole?
Mít mezi svými žáky někoho v takové situaci není vzhledem k pozvolna narůstajícímu počtu žáků cizinců ve školách v dnešní době neobvyklé. Migrace a nové neznámé prostředí přináší dětem a mladým lidem s odlišnými jazykovými a kulturními kořeny nemalé obtíže. Přináší je ale i českým spolužákům, kteří mohou mít z jinakosti a komunikace s těmito nově příchozími spolužáky obavy. Prostřednictvím práce se třídou lze tyto obavy pojmenovat a rozptýlit, výsledkem může být obohacení všech.

„Workshop I Jan Amos Komenský chodil do školy v cizině má za úkol vytvořit bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi, což je první krok, který přispívá k působení na dospívající generaci, jejímu otevřenějšímu přístupu k cizincům a schopnosti tvořit si vlastní názor na migraci, integraci a setkávání kultur“, říká programová ředitelka METY Kristýna Titěrová.

Během dvou vyučovacích hodin, které žáci s lektory stráví, je uvedou do témat jakými jsou důvody a okolnosti migrace, její dopady a základní fakta, překážky v procesu integrace a jejich překonávání. V neposlední řadě se žáci během workshopu sami setkají s výukou v řeči, které nerozumí, identifikují své pocity a potřeby a na základě toho se zamyslí nad tím, co můžou jako třída pro nově příchozího spolužáka udělat, aby se v neznámém prostředí zorientoval a začlenil.

workshop pro ZŠ workshop pro ZŠ

V lektorském týmu je kromě pracovníků METY i cizinec, který si podobnou životní zkušeností sám prošel a může ji žákům zprostředkovat a zodpovědět jejich dotazy. Workshop je pojat zážitkově, střídají diskuze, různé aktivity, individuální i skupinová práce. Svým obsahem naplňuje téma multikulturní výchovy. META realizuje workshop zdarma v rámci projektu Inkluze pro každého, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Máte o workshop „I Jan Amos chodil do školy v cizině“ zájem? Neváhejte kontaktovat Lucii Strakovou z METY na e-mail workshopy@meta-ops.cz, nebo tel. +420 775 418 258.

Připravila: Markéta Votavová
Foto: Naďa Runštuková

publikováno: 19. 03. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.