Gramatika na začátek


Jak začít s výukou gramatiky

Klíčem k posloupnosti je
- postup od jednoduššího ke složitějšímu
- kontext použití, komunikační situace

Časování sloves v přítomném čase začínáme obvykle slovesem být. Slovesa tvoří základ české věty a umožňují vyjádřit činnost, proto nemůžeme časování příliš "odkládat". Výhodou je, že časování sloves nemá z pohledu cizince nijak zvlášť obtížný systém (řadí se pouze do 4 tříd), navíc zpočátku můžeme klást důraz pouze na tvary některých osob (já, Vy, ty).

Minulý čas je také potřebný brzy. O tom, co "bylo", se mluví často, navíc tvorba tvaru slovesa v minulém čase je poměrně snadná

Budoucí čas nedokonavých sloves se konstruuje jednoduše (tvary slovesa být + inf.), dokonavá slovesa můžeme učit pouze v kontextu a nemusíme vysvětlovat systém.

PÁDY

Nejprve 1. pád jednotného čísla a rody podstatných jmen– jako reprezentativní prosté pojmenování.

Potom 4. pád jednotného čísla rodu ženského, středního a mužského neživotného, protože je to pád předmětu/objektu a představuje velmi často používanou větnou konstrukci. Na začátku můžeme vynechat složitější mužský rod životný.

Potom 1. pád množného čísla rodu ženského, středního a mužského neživotného (rod mužský životný odložíme).

Potom 2. pád jednotného čísla rodu ženského, středního a mužského neživotného. Objeví se hned v odpovědi na otázku Odkud jste? a pojí se z hojně užívanými předložkami z, od, do aj.

Potom 6. pád jednotného čísla, nejprve jako odpověď na otázku Kde?, takže vynecháme tvary mužského rodu životného.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.