+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování jazykové přípravy od září 2021

OD ZÁŘÍ 2021 BUDE SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE. Jazykovou přípravu budou poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který bude jazykovou přípravu financovat. Krajem určená bude škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebude žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Případně může být určena škola, která má pro poskytování jazykové přípravy vhodnější podmínky (prostorové, personální, zkušenostní apod.).

Jazyková příprava by měla probíhat přednostně v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory bude určen orientačním jazykovým testem . Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a bude určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 24 měsících. Pro žáky cizince, kteří nebudou moci do určené školy dojíždět, bude určená škola organizovat distanční výuku ČDJ. Učitelé v pověřených školách budou učit ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

publikováno: 15. 03. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.