Financování jazykové přípravy v roce 2021

OD ZÁŘÍ 2021 BUDE ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH NAHRAZEN NOVÝM SYSTÉMEM PODPORY. MŠMT na konferenci METY v říjnu 2020 představilo jeho předběžné parametry, které se ale ještě mohou změnit, protože návrh teprve prochází připomínkovým řízením. Představujeme proto prozatímní známé informace o podobě nového systému:

Jazykovou přípravu budou poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který bude jazykovou přípravu financovat. Krajem určená bude každá škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebude žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Jazyková příprava bude probíhat v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 400 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory bude určen orientačním jazykovým testem provedeným v kmenové škole. Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a bude určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 12 měsících. Pro žáky cizince, kteří nebudou moci do určené školy dojíždět, bude určená škola organizovat distanční výuku ČDJ. Učitelé v pověřených školách budou učit ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

Od ledna do června 2021 bude jazyková příprava financována z rezerv krajských úřadů. Krajské úřady pro toto období nebudou mít přesně vymezené podmínky, za kterých budou školám financovat jazykovou přípravu. Předpokládá se, že budou v tomto období především financovat jazykovou přípravu, která byla doposud hrazena z rozvojového programu.

publikováno: 18. 12. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.