+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování jazykové přípravy v roce 2021

Od ledna do června 2021 je jazyková příprava pro žáky cizince podle § 20 školského zákona financována z rezerv krajských úřadů. Krajské úřady pro toto období nemají přesně vymezené podmínky ministerstvem, za kterých školám jazykovou přípravu financují. Podmínky financování si stanovují jednotlivé krajské úřady samy, parametry se tedy v jednotlivých krajích mohou lišit. Předpokládá se, že krajské úřady budou v tomto období především financovat jazykovou přípravu, která byla doposud hrazena z rozvojového programu. Například v Praze mohou o finance žádat pouze školy, které v roce 2020 čerpaly z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách. V jiných krajích tato podmínka ale nemusí platit. Také postupy krajských úřadů mohou být různé, některé mohou aktivně oslovovat školy, jiné nikoliv. Jisté je pouze to, že nic neproběhne automaticky. ŠKOLY, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM O FINANCOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY, MUSÍ SAMY KONTAKTOVAT PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD A O FINANCOVÁNÍ AKTIVNĚ POŽÁDAT.

OD ZÁŘÍ 2021 BUDE ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH NAHRAZEN NOVÝM SYSTÉMEM PODPORY. MŠMT na konferenci METY v říjnu 2020 představilo jeho předběžné parametry, které se ale ještě mohou změnit, protože návrh teprve prochází připomínkovým řízením. Představujeme proto prozatímní známé informace o podobě nového systému:

Jazykovou přípravu budou poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který bude jazykovou přípravu financovat. Krajem určená bude každá škola, která bude mít podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebude žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Jazyková příprava bude probíhat v době běžné výuky (žáci budou z příslušných předmětů uvolňováni) a bude poskytována v rozsahu 100 - 200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory bude určen orientačním jazykovým testem provedeným v kmenové škole. Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a bude určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 12 měsících. Pro žáky cizince, kteří nebudou moci do určené školy dojíždět, bude určená škola organizovat distanční výuku ČDJ. Učitelé v pověřených školách budou učit ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

publikováno: 15. 03. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.