Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit vzestupně Text
Centra na podporu integrace cizinců Podpora ve škole / Organizace a financování výuky ČDJ Centra na podporu integrace cizinců Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců.
Celoroční kurzy češtiny pro ZŠ i SŠ Podpora ve škole / Kurzy češtiny mimo školu
British Council Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit Návody na hry a slovní zásobu.
Bohouš a Dáša mění svět: Tváří v tvář migraci Materiály a tipy do výuky / Člověk a společnost Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Příručka „Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci“ dává učitelům podněty, jak s...
Badatelsky orientované vyučování Materiály a tipy do výuky / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce vzdělávacího TEREZA a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.
Asociace středoškolských češtinářů Podpora ve škole / Maturita z ČJL Diskuse o všem (nejen o maturitě), co středoškolské češtináře pálí a trápí, ale i povznáší.
Asistent pedagoga.cz Podpora ve škole / Asistent pedagoga Portál vytvořený Novou školou o.p.s. seznamuje komplexcně s pozicí asistenta pedagoga (nebo školního asistenta).
Aplikace Binogi Materiály a tipy do výuky / Chemie Have fun, learn and succeed in school. Bavte se, učte se a buďte ve škole úspěšní. Aplikace Binogi přináší mnoho animovaných lekcí a kvízů v několika jazycích (angličtina, francouzština, švédština, arabština, somálština, perská darí, eritrejská...
Anglické slovníčky s cizojazyčnými překlady Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Slovníčky, na kterých se podíleli žáci jedné pražské školy.
Aktivizující výukové metody Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Aktivizující výukové metody jsou důležitou součástí výuky. Žák během těchto aktivit aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur; analyzuje, srovnává a hodnotí informace, učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji...
Aktivity vhodné pro zapojení žáků s OMJ (pro CLIL) Materiály a tipy do výuky / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ CLIL (Content and Language Integrated Learning čili obsahově a jazykově integrované vyučování) označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Obsah nejazykového předmětu je...
Aktivity v rámci VMEGS Materiály a tipy do výuky / VMEGS Zde najdete několik tipů ke konkrétním aktivitám v rámci VMEGS na portále RVP.
aktivity s obrázky ke stažení 2. část / Aktivity ke stažení z internetu Zde najdete obrázky ke stažení a popis aktivit, jak s nimi pracovat.
aktivity s obrázky ke stažení 1. část / Aktivity ke stažení z internetu Zde najdete sadu obrázků a popis aktivit, jak s nimi pracovat.
Aktivity před četbou - při četbě - po četbě Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Příspěvek nastiňuje téma, jak s žáky správně číst, s jakými aktivitami je seznámit v souvislosti se čtením a jak se vyvarovat nejčastějším chybám při čtení. Autor: Ondřej Hausenblas
ADRA - Opravdový svět Materiály a tipy do výuky / Průřezová témata ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata,...
PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Stránky, na nichž jsou k dispozici různé nápady, užitečné odkazy apod.
Co by bylo, kdyby... Materiály a tipy do výuky / Zapojení do výuky Uvedené webové stránky ukazují model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání. Model představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době zároveň působí 4 běžné základní školy a jedna škola...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.