Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit vzestupně Text
Digitální učební materiály z chemie Materiály a tipy do výuky / Chemie Na těchto stránkách naleznete pracovní listy pro výuku chemie.
Děti v Čechách Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Na stránkách České televize je ke stažení 10dílný pořad Děti v Čechách - cyklus portrétů dětí, které u nás žijí, i když se tu nenarodily (děti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Čečenska, Srbska...).
Databáze kompatibility vzdělávacích systémů DBKVS Cílem databáze (dále také DBKVS) je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci s odlišným mateřským jazykem do našich škol. Výběr zemí, jejichž profily byly zpracovány, proběhl na základě statistik ČSÚ, konkrétně dle počtů žáku cizinců na...
Czechkid Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.
Czech Made? Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Projekt Czech Made? má upozornit na špatné zacházení se zahraničními pracovníky v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. České společnosti běžně používají označení "Czech made" jako známku té nejvyšší kvality. Otazník v názvu projektu poukazuje na...
Čtení pomáhá Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Čtení pomáhá je charitativní projekt pro žáky a studenty. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Čtenářův sympatický rádce Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Kromě toho na těchto stránkách najdete také zajímavé kvízy k literatuře, hrací karty se čtenářskou tematikou, čtenářův blok aj.
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určen všem mimopražským učitelům základních škol. Vznikl v rámci projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování a jeho cílem je soustředit na jednom místě veškeré podstatné informace...
ČSÚ - Počty cizinců v českém vzdělávacím systému Úvod do tématu / Počty cizinců na školách Český statistický úřad https://www.czso.cz
ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Zapojení do výuky Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně...
Collaborative Learning Úvod do tématu / EAL pedagogy (English As an Additional Language) Anglický web, kde učitelé sdílí materiály pro EAL (English as an additional language - Angličtina jako druhý/cizí jazyk) vhodné především na skupinovou výuku.
Collaborative Community Approach to Migrant Education Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Projekt Evropského centra pro moderní jazyky (ECML) Collaborative Community Approach to Migrant Education je zaměřen na propojování a spolupráci školy, rodiny a místních organizací (jako jsou knihovny, NNO, asociace apod.) při podpoře vzdělávání dětí...
Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? JSNS odpovídá Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). Co...
Co je šikana Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu
Co je E – U – R Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí E – U – R znamená evokace, uvědomění si významu informací, reflexe. Jde o popis průběhu učení pomocí zjednodušujícího modelu. Model E – U – R popisuje proces učení ve třech fázích. Více se dozvíte na webových stránkách v odkazu.
Články k průřezovému tématu VMEGS se na portálu RVP Materiály a tipy do výuky / VMEGS Zde naleznete odkazy na teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na portálu RVP.
Cizinci v ČR Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti...
Cizici v ČR Úvod do tématu / Kulturní profily států Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců se dočtete různé studie na téma cizinců v ČR.
Čítárny Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura tyto webové stránky přinášejí aktuální informace ze světa literatury, tipy na knihy, články o knihách a spisovatelích, ale také soupis literárních cen u nás i ve světě nebo aktuální výročí spojená s literaturou a mnohé další zajímavé informace.
CHCI TO ŘEŠIT! Podpora ve škole / Klima školy PRŮVODCE UČITELE, KTERÝ SE SETKÁ S NESNÁŠENLIVOSTÍ. Praktická a přehledná "webová příručka" Amnesty International, která nám může pomoct reagovat na nesnášenlivé reakce (nejen) ve školách.
Čeština pro žáky cizince: 1 – Setkání Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Příspěvek hravou a zábavnou formou uvádí žáky cizince do základů češtiny. Obsahuje deset pracovních karet na úvodní téma setkání. Jedná se o deset slov, která vyjadřují základní pozdravy či oslovení. Uplatní se jak při individuální výuce v běžných třídách...
Čeština pro cizince v Praze - kurzy českého jazyka Podpora ve škole / Kurzy češtiny mimo školu
Čeština pro cizince - zkouška pro trvalý pobyt Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Webové stránky www.cestina-pro-cizince.cz (www.check-your-czech.com) provozuje od června 2008 Národní ústav pro vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Portál je tematicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka na...
Čeština pro cizince Podpora ve škole / Kurzy češtiny mimo školu
Čeština jako cizí jazyk dle SERR Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Představení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Příspěvek osvětluje obsah jazykových deskriptorů, jež byly zpracovány pro češtinu jako cizí jazyk v úrovních A1–B2. Informuje o nárocích současné legislativy na znalosti a dovednosti...
Čeština do práce Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a online odkazy Centrum pro integraci cizinců provozuje také e-learningový kurz češtiny. Pomocí situačních videí si zde zájemci mohou procvičovat češtinu z pracovního prostředí ve 20 tématech, jako jsou např. Představování, Vyjádření názoru, Pohovor apod.
Česká chemie Materiály a tipy do výuky / Chemie Portál Česká chemie přináší zajímavé informace a tipy pro všechny, kdo se věnují chemii.
Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Na webu Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu jsou dostupné informace k certifikované zkoušce z češtiny pro cizince pro mládež. Najdete zde i modelové varianty zkoušek a další materiály ke stažení (níže na stránce).
CERMAT - Jednotná přijímací zkouška Podpora ve škole / Přijímací řízení na SŠ Na stránkách CERMATu se dozvíte aktuální důležité informace k jednotné přijímací zkoušce. K dispozici jsou na stránkách také tiskopisy přihlášek a také zadání k didaktickým testům k procvičení.
Centrum bilingvní výchovy BilingualBaby.eu Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Centrum bilingvní výchovy BilingualBaby.eu poskytuje informace a pomoc rodičům, kteří vychovávají své děti ve dvou jazycích zároveň - bilingvně. S informacemi a pomocí z tohoto webu je snadné vychovat bilingvní - dvoujazyčné dítě.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.