Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit vzestupně Text
Kde se inspirovat: Materiály a tipy do výuky / Dobrá praxe Zde naleznete zajímavé odkazy k výuce Dějepisu.
Katedra didaktiky fyziky UK - materiály do výuky Materiály a tipy do výuky / Fyzika Na stránkách Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK najdete zajímavé materiály ke stažení. Jedná se např. o připravené nápady do výuky, texty vzniklé v rámci studentských prací, propagační materiály, aktivity do výuky apod. Na těchto...
Kartičky s pravidly chování Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Kartičky, které usnadní počáteční nastavení pravidel pro děti bez znalosti češtiny. Klíčová slova: pravidla chování, nastavení pravidel, nevhodné chování
Jeden svět na školách Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat...
Jak získat žáky pro fyziku? Materiály a tipy do výuky / Fyzika Odborná skupina pro výuku fyziky na základní škole při Jednotě českých matematiků a fyziků pravidelně nabízí akreditované semináře pro učitele fyziky. Kromě toho se můžete inspirovat materiály ze sborníků z předchozích ročníků seminářů.
Jak učit - czechstepbystep.cz / Aktivity ke stažení z internetu Na této webové stránce najdete manuál k výuce podle několika učebnic od autorky Lídy Holé. Pokud budete nějakou z těchto učebnic používat, můžete postupovat přesně podle návodu, který uvádí. Aktivity a schémata ke stažení, které jsou zde uvedené, můžete...
Jak se vícejazyčné dítě také učí češtině Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Blog o vícejazyčnosti a osvojování/učení se češtině.
Jak se dělá kniha Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Jak se dělá kniha je sérií videí, prostřednictvím nichž se dozvíte, jakými všemi procesy kniha prochází. Díky těmto videím tak budete moci nahlédnout do zákulisí, které běžně není možné spatřit. Podíváme se tak například do nakladatelství, tiskárny,...
Jak pracovat s dětmi cizinců ve škole Materiály a tipy do výuky / Překonávání bariér Pokusíme se v tomto článku vysvětlit Proč je dobré se zaměřit na tyto žáky. S jakými problémy se potýkají. Co je to sociokulturní odlišnost či handicap. Jak může učitel podporovat optimální vývoj takového žáka.
Jak naučit děti správně číst Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Seriál článků v deníku MF Dnes zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu připravil společně s redakcí MF Dnes osmnáctidílný seriál zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí. Ke stažení na stránkách...
Internetový obrázkový slovník Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit K dispozici různé obrázky, atd.
Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk Čeština jako druhý jazyk / Co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ) Projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk je zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého jazyka a literatury a dalších oborů, kteří budou pracovat s žáky, pro něž je čeština druhým jazykem. Na stránkách projektu...
Inkluze.cz Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Tyto stránky vznikly s cílem podpořit v českých školách proces, který je označován slovem inkluze. Byly vytvořeny proto, aby poskytovaly informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením. Měly by podpořit i...
Informační materiály a příručky pro cizince Zdroje a inspirace / Informace pro rodiče - jazykové verze
Hranostaj Podpora ve škole / Organizace a financování výuky ČDJ Sbírka nejen skautských her pro inspiraci.
Help for English Podpora ve škole / Organizace a financování výuky ČDJ Stránky, na kterých se můžete inspirovat s výukou češtiny jako cizího jazyka.
Grafické organizéry (klíčové vizuály) Materiály a tipy do výuky / Grafická vizualizace obsahu Odkazy na příklady grafických organizérů v AJ.
Grafické organizátory Zdroje a inspirace / Jak používat KV při psaní slohu Se strategií vytváření představ (konkrétně pak s vizualizací) souvisí užitečná vizuální pomůcka, kterou využijete v hodinách, během nichž se pracuje s texty. V zahraničních zdrojích je označována jako „graphic organiser“, do češtiny je pak tento název...
FyzWeb Materiály a tipy do výuky / Fyzika Webové stránky FyzWeb nabízejí kromě námětů na výuku a pokusy také např. kalendář nadcházejících zajímavých fyzikálních úkazů nebo kalendář slavných výročí.
Filmy a písně ve výuce češtiny Čeština jako druhý jazyk / Jak učit (mluvení, čtení,...) a jak pracovat s chybami Časopis Krajiny češtiny je skvělým studijním materiálem pro všechny, kteří se zajímají o výuku češtiny pro cizince a češtinu jako cizí jazyk. V 1. čísle časopisu najdete návody, jak pracovat ve výuce s filmem a písničkami.
Férová škola - Liga lidských práv Podpora ve škole / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Férová škola - dokumenty ke stažení Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky K dispozici materiály ke stažení, které pomohou při tematizaci inkluzivního vzdělávání.
Faktory ovlivňující jazykové dovednosti žáků-cizinců Podpora ve škole / Faktory ovlivňující integrační proces Otázka integrace cizinců byla v poledních desetiletích v řadě vyspělých zemí významným diskusním tématem mezi politiky i odbornou akademickou veřejností. Článek identifikuje faktory, které mají pozitivní vliv na integraci cizinců. Konkrétně jsou...
Evropské jazykové portfolio Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio vzniklo v roce 2001 jako výsledek snah Rady Evropy o vytvoření oficiálního dokladu, který srozumitelně informuje o dosažených jazykových dovednostech a mezinárodních zkušenostech jednotlivce.
Euromobil Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit EUROMOBIL je multimediální jazykový vzdělávací a informační program na podporu mobility studentů. Na této stránce najdete ukázky cvičení z jazykového programu a informace o cílových zemích a o projektu.
Euro languages Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ Informace o češtině pro cizince a o ČR.
Elektronická učebnice Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Elektronická učebnice literatury je ojedinělý vzdělávací projekt, který je určen žákům, studentům, učitelům a školám. Můžete ji využít v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu i občanské nauky. Oceníte ji během přípravy k maturitě a pomůže vám při...
EDU portál Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Portál EDU.CZ představuje nekomerční internetové médium, poskytující informace z oblasti školství a vzdělávání.
E-learningová učebnice pro čínské děti Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vznikla v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství na Pedagogické fakultě e-learningová učebnice pro čínské děti. Učebnice slouží k podpoře výuky češtiny ve...
Doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály MŠMT zpracovalo abecední seznam doporučených učebnic a dalších materiálů pro výuku pro výuku žáků cizinců s krátkými anotacemi, které jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.