Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Více o bilingvismu - Česká škola bez hranic Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Česká škola bez hranic zajišťuje výuku češtiny v zahraničí pro děti od 18 měsíců do 15 let, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí. Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro...
Víceúčelový kalendář s hodinami a barometrem Podpora ve škole / Jazyková podpora S touto hračkou se dítě učí používat kalendář, kde si ručně nastavuje hodiny, datum, den v týdnu, roční období a počasí. Vhodné pro předškolní děti a děti mladšího školního věku.
Videoučebnice Pedagogické inspirace Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Inspirativní ukázky z výuky na projektovém YouTube Pomáháme školám k úspěchu Zajímáte se o nové podněty pro vaši výuku? Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou principy dílny čtení a jak s ní začít již v první třídě? Chcete nahlédnout do hodin s párovou výukou...
Vizuální slovník Materiály a tipy do výuky / Grafická vizualizace obsahu Vizualizovat slovíčka a spojovat je tématicky- to je výborný způsob podpory. V knihkupectvích najdete různé např. česko-anglické (německé, francouzské) slovníčky, které můžete pro žáky s OMJ přelepit českými výrazy. Vizuální slovník (Visual Dictionary)...
Výchova k myšlení v globálních souvislostech – ukázka zpracování Materiály a tipy do výuky / VMEGS Jak konkrétně jde zapracovat průřezové téma VMEGS do výuky? Inspiraci naleznete v odkazu.
Vyrovnávací třídy Podpora ve škole / Vyrovnávací třídy Zkušenosti z vyrovnávacích tříd z Pobytového střediska MV v Kostelci nad Orlicí, které slouží cizincům, kteří v ČR žádají o azyl.
Vývoj migrace v českých zemích Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona
Web pro učitele o lidských právech Podpora ve škole / Faktory ovlivňující integrační proces Část stránek lidskaprava.cz určené pro pedagogy, kterou připravuje tým Amnesty International(AI). Lidskoprávní vzdělávání považuje AI za jeden z nejdůležitějších pilířů své činnosti a také jako nejlepší prevenci porušování lidských práv. Z těchto důvodů...
WebChemie - podpora výuky chemie Materiály a tipy do výuky / Chemie Portál Webchemie nabízí databázi různých výukových materiálů, mimo jiné např. odkazy na zajímavé animace či simulace. Portál je spravován studenty a učiteli pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.
www.islamweb.cz/ Stránky věnované islámu v ČR.
Zahraniční a vnitřní migrace Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Informace z Českého statistického úřadu.
Zařazení do ročníku je správní rozhodnutí Podpora ve škole / Zařazení do ročníku Z tohoto důvodu lze proti němu také podat odvolání. Více v zodpovězeném dotazu právní poradnou LLP.
Zkouška pro občanství Úvod do tématu / České státní občanství Pro udělení státního občanství České republiky je od 1. 1. 2014 nutné složit zkoušku prokazující znalost českého jazyka a českých reálií. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT proto spustil nový internetový portál Občanství - čeština pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.