Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Varianty Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni všestranně podporuje zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Varianty poskytují informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy,...
Včelka - osobní trenér čtení vhodný i pro cizince Čeština jako druhý jazyk / Užitečné online odkazy Včelka je aplikace vyvinutá se speciálními pedagogy pro nápravu a rozvoj čtení při různých druzích problémů, navíc zábavnou formou. Stejná forma výuky je pak vhodná i pro výuku češtiny cizinců, v tomto případě tedy dětí. Včelka obsahuje desítky tisíc...
Veletrh nápadů učitelů fyziky Materiály a tipy do výuky / Fyzika Veletrh nápadů učitelů fyziky je stránka se zajímavými tipy do výuky fyziky. Ke stažení zde naleznete kompletní sborníky jednotlivých ročníků, jež byly na nápady na aktivity jistě bohaté.
Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online Úvod do tématu / Legislativa vzdělávání cizinců
Veselý česko-ruský slovník ilustrovaný Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Obrázkový slovník ruslo-českých "falešných kamarádů", tedy slov, která sice znějí stejně, ale znamenají něco úplně jiného...
Více o bilingvismu - Česká škola bez hranic Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Česká škola bez hranic zajišťuje výuku češtiny v zahraničí pro děti od 18 měsíců do 15 let, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí. Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro...
Víceúčelový kalendář s hodinami a barometrem Podpora ve škole / Jazyková podpora S touto hračkou se dítě učí používat kalendář, kde si ručně nastavuje hodiny, datum, den v týdnu, roční období a počasí. Vhodné pro předškolní děti a děti mladšího školního věku.
Videoučebnice Pedagogické inspirace Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Inspirativní ukázky z výuky na projektovém YouTube Pomáháme školám k úspěchu Zajímáte se o nové podněty pro vaši výuku? Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou principy dílny čtení a jak s ní začít již v první třídě? Chcete nahlédnout do hodin s párovou výukou...
Vizuální slovník Materiály a tipy do výuky / Grafická vizualizace obsahu Vizualizovat slovíčka a spojovat je tématicky- to je výborný způsob podpory. V knihkupectvích najdete různé např. česko-anglické (německé, francouzské) slovníčky, které můžete pro žáky s OMJ přelepit českými výrazy. Vizuální slovník (Visual Dictionary)...
Výchova k myšlení v globálních souvislostech – ukázka zpracování Materiály a tipy do výuky / VMEGS Jak konkrétně jde zapracovat průřezové téma VMEGS do výuky? Inspiraci naleznete v odkazu.
Vyrovnávací třídy Podpora ve škole / Vyrovnávací třídy Zkušenosti z vyrovnávacích tříd z Pobytového střediska MV v Kostelci nad Orlicí, které slouží cizincům, kteří v ČR žádají o azyl.
Vývoj migrace v českých zemích Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona
Web pro učitele o lidských právech Podpora ve škole / Faktory ovlivňující integrační proces Část stránek lidskaprava.cz určené pro pedagogy, kterou připravuje tým Amnesty International(AI). Lidskoprávní vzdělávání považuje AI za jeden z nejdůležitějších pilířů své činnosti a také jako nejlepší prevenci porušování lidských práv. Z těchto důvodů...
WebChemie - podpora výuky chemie Materiály a tipy do výuky / Chemie Portál Webchemie nabízí databázi různých výukových materiálů, mimo jiné např. odkazy na zajímavé animace či simulace. Portál je spravován studenty a učiteli pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.
www.islamweb.cz/ Stránky věnované islámu v ČR.
Zahraniční a vnitřní migrace Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Informace z Českého statistického úřadu.
Zařazení do ročníku je správní rozhodnutí Podpora ve škole / Zařazení do ročníku Z tohoto důvodu lze proti němu také podat odvolání. Více v zodpovězeném dotazu právní poradnou LLP.
Zkouška pro občanství Úvod do tématu / České státní občanství Pro udělení státního občanství České republiky je od 1. 1. 2014 nutné složit zkoušku prokazující znalost českého jazyka a českých reálií. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT proto spustil nový internetový portál Občanství - čeština pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.