Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Sbírka řešených úloh M a Fy Materiály a tipy do výuky / Fyzika Na těchto stránkách najdete baterii řešených úloh z matematiky a fyziky. Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky. Sbírka řešených úloh M a Fy
Škola s nadhledem Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Zábavná interaktivní cvičení, která rozvíjejí a upevňují znalosti a dovednosti získané ve škole. Všechna cvičení jsou navázána přímo na jednotlivá školní témata, okamžitá zpětná vazba podpoří samostatnou práci dětí i společné aktivity s rodiči, moderní a...
Slepé mapy - zeměpis Materiály a tipy do výuky / Zeměpis Interaktivní stránky umožňují procvičování zeměpisných znalostí. Celé stránky, tedy i úkoly, je možno přeložit do angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny či slovenštiny.
Slovník pro interkulturní práci – 7 jazykových verzí Podpora ve škole / Informace pro rodiče Slovník pro interkulturní práci, který vznikl v rámci projektu „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ realizovaném v letech 2012–2014 nevládní organizací InBáze. Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což...
SMOK - multikulturní kluby Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova SMOK - síť multikulturních otevřených klubů, která rozvíjí osobnost mladých lidí v kontaktu s cizím, jiným nebo nezvyklým po celé České republice.
Sociální klima Podpora ve škole / Klima školy Na těchto stránkách najdete výstupy z tříletého grantového projektu zaměřenéno na problematiku sociálního klimatu školy. Výsledky jsou zde prezentovány jednak ve formě plného znění recenzovaných sborníků (i dalších textů), české a slovenské bibliografie k...
Společenství proti šikaně Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu
Statistické údaje o cizincích v ČR
Stereotýpek v nás Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Hlavním cílem projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních odborných škol prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.
Strategie pro žáky s OMJ - video ukázka Materiály a tipy do výuky / Grafická vizualizace obsahu Video (v AJ) ukazuje, jaké strategie můžeme využívat při výuce (dějepisu) dětí s OMJ.
Strategie zvaná scaffolding Materiály a tipy do výuky / Principy práce s dětmi v MŠ Prostředky a strategie, které žákům usnadní práci s náročným textem nebo obsahem nebo jim pomohou překonat jazykovou náročnost úlohy, se v odborné didaktické literatuře označují souhrnným termínem „scaffolding“. Scaffolding doslova znamená „opora, lešení...
Střet kultur Zdroje a inspirace / Kulturní šok
Strukturované učení Materiály a tipy do výuky / 5 strategií pro rozvoj jazyka Strukturované učení jako metoda výuky je sice určeno především pro děti s poruchami autistického spektra, přesto lze prvky tohoto učení uplatnit i pro malé děti s OMJ v MŠ i v prvních ročnících ZŠ.
Studium chemie (Portál PřF UK) Materiály a tipy do výuky / Chemie Portál Přírodovědecké fakulty UK Studium chemie nabízí pro žáky i učitele mnoho výukových materiálů a tipů do výuky. Naleznete zde pracovní listy, prezentace, vide, hry a mnohé další.
Sumativní a formativní hodnocení Podpora ve škole / Hodnocení žáků s OMJ Rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, jejich výhody a nevýhody. Překážky rozšíření formativního hodnocení a možnosti jejich překonávání.
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2013-2015 (UPOL) Podpora ve škole / Asistent pedagoga V průběhu projektu při Univerzitě Palackého v Olomouci vznikly Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a Metodiky (celkem více než 26) pro práci asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením a sociálním...
Taxonomie kognitivních cílů podle B.S. Blooma Materiály a tipy do výuky / Propojení výuky obsahu a jazyka B.S. Bloom stanovil (1956) v oblasti kognitivních cílů šest hierarchicky uspořádaných kategorií členěných dále do subkategorií. Kategorie jsou řazeny podle stoupající náročnosti psychických operací, jež mají ve svém základu. K vymezování cílů v...
Téma rodina Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Struktura tématu a pracovní list pro žáky-cizince na téma rodina.
Teorie mezinárodní migrace Úvod do tématu / O migraci
The Distinctiveness of EAL Pedagogy Materiály a tipy do výuky / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ NALDIC - stránky Britské národní organizace zaměřené na rozvoj jazyka u EAL studentů. Článek pojednává o charakteristických rysech studentů EAL (English as an aditional language).
Tipy a nápady, didaktické pomůcky - Pinterest Podpora ve škole / Předškolní vzdělávání Na této stránce naleznete různé tipy a nápady pro výtvarné i pracovní činnosti, ale také různé didaktické pomůcky. Na Pinterestu není nutná registrace, pokud máte facebook nebo gmail. Při prvním navštívení stránky si zaškrtnete témata, která Vás zajímají...
Tipy do výuky ČJL Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Na těchto webových stránkách naleznete zajímavé a praktické tipy do vyučování (např. skládanky, tipy na knihy, schémata pro zápis o knize, čtenářské bingo a jiné), dále pak tipy na výuku bez využití papírů. Autorkou webu je: Mgr. Ludmila Kovaříková
Triolinguale Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Návody na hry a jazykové animace.
Tvorba pracovních listů a prezentací Materiály a tipy do výuky / Tvorba pracovních listů Stránka s náměty na tvorbu PL + něco o autorském právu a obrázcích s licencí CC.
Učební pomůcky a kartičky Juchuuu! Materiály a tipy do výuky / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Na stránkách Juchuuu! si můžete objednat originální, zajímavé a užitečné učební pomůcky k tématům barvy, vesmír, zvířátka, dinosauři, lidské tělo a mapa Evropy. Některé pomůcky je možno také zdarma stáhnout (viz odkazy níže).
Učebnice Fraus Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Cvičení ke stažení zdarma.
Učíme se venku / Aktivity ke stažení z internetu Cílem tohoto projektu je zprostředkovat aktivity a materiály, které umožňují práci s dětmi venku. Aktivity jsou vhodné pro děti v mateřské škole i pro žáky na základní škole.
Ukázka propojení výuky jazyka a obsahu pro nejmenší Úvod do tématu / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Video (v AJ) ukazuje, jakou metodu zvolila učitelka v MŠ namísto čtení pohádky, když má ve třídě i děti s OMJ.
UNHCR Úvod do tématu / Cizinci v režimu zákona o azylu Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) byl zřízen Valným shromážděním OSN v roce 1950, jako jeden z mnoha pokusů mezinárodních subjektů poskytnout ochranu a pomoc uprchlíkům.
Uprchlíci na mapě světa Úvod do tématu / Žadatel o mezinárodní ochranu

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.