Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit vzestupně Text
Multilingual Families Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Multilingual Families je mezinárodní projekt určený: Vícejazyčným rodinám Rodinám přistěhovalců Rodičům, učitelům, dětem a zainteresovaným osobám pro podporu rodičů ve vícejazyčné výchově jejich dětí. Cílem vzdělávacího projektu Multilingual...
Multikulturní výchova - ukázky aktivit Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Na těchto stránkách naleznete ukázky aktivit do výuky Multikulturní výchovy pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ (volně k nekomerčnímu použití). Aktivity jsou rozděleny do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Autorka: Jaroslava Ševčíková
Multikulturní výchova - aktivity do výuky Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Na stránkách RVP naleznete různé tipy, nápady a také aktivity, které můžete využít při Multikulturní výchově. Najdete zde materiály použitelné pro MŠ, ZŠ i SŠ.
Multikulturní centrum Praha Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.
Moderní vyučovací metody – 2. díl – Myšlenkové mapy
Mládež v akci - publikace Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Na stránkách Mládež v akci je dispozici ke stažení například publikace T-Kit - interkulturní učení, obsahující ukázky z teorie a praxe interkulturního učení – nápady, zkušenosti a neformální aktivity na téma interkulturní učení.
Mládež v akci Podpora ve škole / Alternativy k asistentovi Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.
Migration4media Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Cílem projektu Migrace společnosti Člověk v tísni je systematicky poskytovat veřejnosti – zejména prostřednictvím médií - objektivní informace o migraci zejména v českém, ale i evropském a světovém měřítku.
Migrace online Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskusi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.
Migrace
Mezikulturní dialog - webový portál Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Webový portál Mezikulturní dialog vznikl jako součást národního projektu Společně napříč kulturami. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené...
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy zvukové roviny Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu článků. Příručka je jako příloha ke stažení přiložena k...
Metodiky práce asistenta pedagoga Podpora ve škole / Asistent pedagoga Vznikly v projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením. Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním...
META o.p.s. Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Občanské sdružení zabývající se podporou mladých migrantů ve vzdělávání a zároveň podporou pedagogů při vzdělávání cizinců.
Mediální vzdělávání na JSNS Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací...
Maturitní zpravodaj Podpora ve škole / Maturita z ČJL Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání informuje o nové maturitní zkoušce prostřednictvím Maturitního zpravodaje. Maturitní zpravodaj 40/17 a 46/18 je pak speciálně věnovaný zkoušce z českého jazyka a literatury.
Mat goc - film o hledání kořenů Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Film od Dužana Duong o cestě do Vietnamu a hledání vlastních kořenů. Rozhovor s Dužanem k filmu i jeho postojům najdete např. na stránkách Klubu Hanoi Ukázka Dužanovy tvorby: from Dužan na Vimeo.
Malý tlumočník - přístup a postoj slyšících a neslyšících lidí k tlumočení dětí Podpora ve škole / Komunitní tlumočníci Článek, který je součástí diplomové práce o praktických problémech dětí/tlumočníků neslyšících. "Slyšící děti hluchých rodičů v mnoha případech tlumočí svým rodičům od velmi brzkého věku. Je udivující, jak dlouho je tento stav tlumočení nahlížen širokou...
Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Sociálně znevýhodněné děti na to mají! Z tohoto sloganu vychází a také jej vyznává nová příručka Člověka v tísni, která se zabývá podporou sociálně znevýhodněných dětí na základní škole. Online verzi naleznete na http://www.majinato.cz. Často se mluví o...
Literární rámec - výuka literatury v Evropě Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Tato webová stránka je určena učitelům literatury a dalším zájemcům o výuku literatury na úrovni sekundárního vzdělávání (od 12 do 18 let) v Evropě. Literární referenční rámec stanovuje úrovně literárního rozvoje v kontextu sekundárního vzdělávání....
Lingua Ludus Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Jazykový projekt Lingua Ludus, který byl založen v roce 2004, se zabývá vytvářením metodických materiálů pro výuku cizích jazyků, které jsou postaveny na principech zážitkové pedagogiky a snaze co možná nejlépe simulovat reálné prostředí daného jazyka.
Kritické myšlení Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je vzdělávací program RWCT, který přináší učitelům na všech stupních škol kurzy dalšího vzdělávání, materiály a lekce, webové stránky, informační síť a konzultační podporu.
Krajanské a jiné organizace imigrantů v ČR Úvod do tématu / Kulturní profily států Zájmové, náboženské nebo kulturní organizace imigračních komunit v České republice
Komunikační tabulky Podpora ve škole / Komunikace s dětmi bez znalosti ČJ Komunikační tabulky slouží na rozšiřování slovní zásoby, ale i jako počáteční nástroj komunikace.
Komunikační kartičky na globální čtení Podpora ve škole / Jak hodnotit žáka s OMJ Kartičky na této stránce lze využít pro základní komunikaci s žáky s OMJ.
Klub Hanoi Úvod do tématu / Kulturní profily států Občanské sdružení Klub Hanoi se zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity.
Klíče pro život Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Hlavními postavami projektu...
Khan academy Materiály a tipy do výuky / Chemie Khan academy - to jsou výuková videa a interaktivní cvičení do předmětů: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekonomie, Dějepis, Informatika a Dějiny umění. U výukových videí je možné přepínat např. do mongolštiny, bulharštiny, turečtiny a dalších jazyků...
Když se doma mluví dvěma jazyky Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Text shrnuje pravidla, která ulehčují paralelní osvojování jazyků a zároveň přibližuje na konkrétních příkladech zkušenosti z bilingvních rodin.
Kde sehnat mapy a další pomůcky:

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.