Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Mediální vzdělávání na JSNS Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací...
META o.p.s. Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Občanské sdružení zabývající se podporou mladých migrantů ve vzdělávání a zároveň podporou pedagogů při vzdělávání cizinců.
Metodiky práce asistenta pedagoga Podpora ve škole / Asistent pedagoga Vznikly v projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením. Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním...
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy zvukové roviny Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu článků. Příručka je jako příloha ke stažení přiložena k...
Mezikulturní dialog - webový portál Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Webový portál Mezikulturní dialog vznikl jako součást národního projektu Společně napříč kulturami. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené...
Migrace
Migrace online Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskusi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.
Migration4media Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Cílem projektu Migrace společnosti Člověk v tísni je systematicky poskytovat veřejnosti – zejména prostřednictvím médií - objektivní informace o migraci zejména v českém, ale i evropském a světovém měřítku.
Mládež v akci Podpora ve škole / Alternativy k asistentovi Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.
Mládež v akci - publikace Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Na stránkách Mládež v akci je dispozici ke stažení například publikace T-Kit - interkulturní učení, obsahující ukázky z teorie a praxe interkulturního učení – nápady, zkušenosti a neformální aktivity na téma interkulturní učení.
Moderní vyučovací metody – 2. díl – Myšlenkové mapy
Multikulturní centrum Praha Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.
Multikulturní výchova - aktivity do výuky Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Na stránkách RVP naleznete různé tipy, nápady a také aktivity, které můžete využít při Multikulturní výchově. Najdete zde materiály použitelné pro MŠ, ZŠ i SŠ.
Multikulturní výchova - ukázky aktivit Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Na těchto stránkách naleznete ukázky aktivit do výuky Multikulturní výchovy pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ (volně k nekomerčnímu použití). Aktivity jsou rozděleny do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Autorka: Jaroslava Ševčíková
Multilingual Families Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Multilingual Families je mezinárodní projekt určený: Vícejazyčným rodinám Rodinám přistěhovalců Rodičům, učitelům, dětem a zainteresovaným osobám pro podporu rodičů ve vícejazyčné výchově jejich dětí. Cílem vzdělávacího projektu Multilingual...
Náměty do hodin mediální výchovy Na stránkách Fakulty sociálních věd UK najdete náměty, lekce a materiály do výuky mediální výchovy. Většina materiálů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Tyto materiály slouží jako inspirace, většinu je...
Národnostní menšiny Úvod do tématu / Kulturní profily států Charakteristika národnostních menšin a odkazy na jednotlivé národnostní menšiny, žijící v ČR.
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Článek Ivany Rösslerové Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat vydaný v elektronickém časopise o informační společnosti Ikaros shrnuje poznatky ze semináře Podejme si ruce aneb Být jiný neznamená být horší, který na začátku října 2002...
Nestátní (nevládní) neziskové organizace Podpora ve škole / Integrační proces Subjekty neziskového sektoru (NNO, NGO) působící v oblasti integrace cizinců.
Nevypusť duši - Manuál pro učitele Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
Nové cesty k začlenění Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu “Nové cesty k začlenění“ (New Paths to Inclusion) byl evropský projekt Leonardo financovaný v rámci programu Evropské unie Celoživotní vzdělávání. Byl realizován od října 2009 to září 2011. Cílem projektu bylo dosáhnout na člověka zaměřených přístupů...
Nový Amos - pomoc při přípravě k přijímačkám a maturitě Podpora ve škole / Maturita z ČJL Na těchto stránkách naleznete rady a tipy k přípravě na přijímací zkoušky i k maturitě. Naleznete zde také mnohá zadání k procvičení.
Obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Na těchto stránkách jsou užitečné zdroje obrázků.
Odkaz na zajímavé materiály - MŠ a ZŠ Podpora ve škole / Předškolní vzdělávání Na této stránce je nepočítaně materiálů pro výuku v mateřských i základních školách. Je zde ale nutná registrace, měsíčně se ceny pohybují mezi 160-220 Kč. Registrovaní uživatelé mohou také materiály samy vytvářet v jednoduše ovladatelném programu přímo...
Odkazy - procvičování k maturitě Podpora ve škole / Maturita z ČJL Následující odkazy jsou dobře využitelné pro procvičování jednotlivých částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Na uvedených stránkách naleznete zadání didaktických testů i písemných prací (ilustrační i autentické z minulých let), dále...
Osobnostní a sociální výchova (OSV) Materiály a tipy do výuky / OSV Stránky Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK věnované tématu osobnostní a sociální výchovy (OSV).
Otevřené vzdělávání - Podklady pro výuku mediální výchovy Na těchto stránkách naleznete další podnětné odkazy k výuce Mediální výchovy.
Pedagogická diagnostika Podpora ve škole / Pedagogická diagnostika Pedagogická disciplína zabývající se otázkami diagnostikování subjektů převážně ve školním prostředí. Formuluje teorii pedagogického diagnostikování a způsoby interpretace pedagogických diagnóz. (Průcha, Walterová, Mareš 2003) Pedagogickou diagnostiku...
Plány IVP a PLPP Podpora ve škole / Příklad plánu podpory Ke stažení na rvp.cz jsou šablony Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů. V každém poli šablony je uveden návodný text.
Platné průkazy cizinců Úvod do tématu / České státní občanství Na těchto stránkách naleznete typy platných průkazů, jimiž se mohou cizinci v České republice prokazovat.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.