Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Sociálně znevýhodněné děti na to mají! Z tohoto sloganu vychází a také jej vyznává nová příručka Člověka v tísni, která se zabývá podporou sociálně znevýhodněných dětí na základní škole. Online verzi naleznete na http://www.majinato.cz. Často se mluví o...
Malý tlumočník - přístup a postoj slyšících a neslyšících lidí k tlumočení dětí Podpora ve škole / Komunitní tlumočníci Článek, který je součástí diplomové práce o praktických problémech dětí/tlumočníků neslyšících. "Slyšící děti hluchých rodičů v mnoha případech tlumočí svým rodičům od velmi brzkého věku. Je udivující, jak dlouho je tento stav tlumočení nahlížen širokou...
Mat goc - film o hledání kořenů Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Film od Dužana Duong o cestě do Vietnamu a hledání vlastních kořenů. Rozhovor s Dužanem k filmu i jeho postojům najdete např. na stránkách Klubu Hanoi Ukázka Dužanovy tvorby: from Dužan na Vimeo.
Matika.in Zažijte radost s matematikou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Matika.in, kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat...
Maturitní zpravodaj Podpora ve škole / Maturita z ČJL Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání informuje o nové maturitní zkoušce prostřednictvím Maturitního zpravodaje. Maturitní zpravodaj 40/17 a 46/18 je pak speciálně věnovaný zkoušce z českého jazyka a literatury.
Mediální vzdělávání na JSNS Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací...
Metodiky práce asistenta pedagoga Podpora ve škole / Asistent pedagoga Vznikly v projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením. Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním...
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy zvukové roviny Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu článků. Příručka je jako příloha ke stažení přiložena k...
Mezikulturní dialog - webový portál Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Webový portál Mezikulturní dialog vznikl jako součást národního projektu Společně napříč kulturami. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené...
Migrace
Migrace online Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskusi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.
Migration4media Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Cílem projektu Migrace společnosti Člověk v tísni je systematicky poskytovat veřejnosti – zejména prostřednictvím médií - objektivní informace o migraci zejména v českém, ale i evropském a světovém měřítku.
Mládež v akci Podpora ve škole / Alternativy k asistentovi Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.
Mládež v akci - publikace Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Na stránkách Mládež v akci je dispozici ke stažení například publikace T-Kit - interkulturní učení, obsahující ukázky z teorie a praxe interkulturního učení – nápady, zkušenosti a neformální aktivity na téma interkulturní učení.
Moderní vyučovací metody – 2. díl – Myšlenkové mapy
Multikulturní centrum Praha Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.
Multikulturní výchova - aktivity do výuky Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Na stránkách RVP naleznete různé tipy, nápady a také aktivity, které můžete využít při Multikulturní výchově. Najdete zde materiály použitelné pro MŠ, ZŠ i SŠ.
Multikulturní výchova - ukázky aktivit Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Na těchto stránkách naleznete ukázky aktivit do výuky Multikulturní výchovy pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ (volně k nekomerčnímu použití). Aktivity jsou rozděleny do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Autorka: Jaroslava Ševčíková
Multilingual Families Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Multilingual Families je mezinárodní projekt určený: Vícejazyčným rodinám Rodinám přistěhovalců Rodičům, učitelům, dětem a zainteresovaným osobám pro podporu rodičů ve vícejazyčné výchově jejich dětí. Cílem vzdělávacího projektu Multilingual...
Náměty do hodin mediální výchovy Na stránkách Fakulty sociálních věd UK najdete náměty, lekce a materiály do výuky mediální výchovy. Většina materiálů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Tyto materiály slouží jako inspirace, většinu je...
Národnostní menšiny Úvod do tématu / Kulturní profily států Charakteristika národnostních menšin a odkazy na jednotlivé národnostní menšiny, žijící v ČR.
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Článek Ivany Rösslerové Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat vydaný v elektronickém časopise o informační společnosti Ikaros shrnuje poznatky ze semináře Podejme si ruce aneb Být jiný neznamená být horší, který na začátku října 2002...
Nestátní (nevládní) neziskové organizace Podpora ve škole / Integrační proces Subjekty neziskového sektoru (NNO, NGO) působící v oblasti integrace cizinců.
Nevypusť duši - Manuál pro učitele Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
Nové cesty k začlenění Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu “Nové cesty k začlenění“ (New Paths to Inclusion) byl evropský projekt Leonardo financovaný v rámci programu Evropské unie Celoživotní vzdělávání. Byl realizován od října 2009 to září 2011. Cílem projektu bylo dosáhnout na člověka zaměřených přístupů...
Nový Amos - pomoc při přípravě k přijímačkám a maturitě Podpora ve škole / Maturita z ČJL Na těchto stránkách naleznete rady a tipy k přípravě na přijímací zkoušky i k maturitě. Naleznete zde také mnohá zadání k procvičení.
Obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Na těchto stránkách jsou užitečné zdroje obrázků.
Odkaz na zajímavé materiály - MŠ a ZŠ Podpora ve škole / Předškolní vzdělávání Na této stránce je nepočítaně materiálů pro výuku v mateřských i základních školách. Je zde ale nutná registrace, měsíčně se ceny pohybují mezi 160-220 Kč. Registrovaní uživatelé mohou také materiály samy vytvářet v jednoduše ovladatelném programu přímo...
Odkazy - procvičování k maturitě Podpora ve škole / Maturita z ČJL Následující odkazy jsou dobře využitelné pro procvičování jednotlivých částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Na uvedených stránkách naleznete zadání didaktických testů i písemných prací (ilustrační i autentické z minulých let), dále...
Osobnostní a sociální výchova (OSV) Materiály a tipy do výuky / OSV Stránky Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK věnované tématu osobnostní a sociální výchovy (OSV).

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.