Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Grafické organizátory Zdroje a inspirace / Jak používat KV při psaní slohu Se strategií vytváření představ (konkrétně pak s vizualizací) souvisí užitečná vizuální pomůcka, kterou využijete v hodinách, během nichž se pracuje s texty. V zahraničních zdrojích je označována jako „graphic organiser“, do češtiny je pak tento název...
Grafické organizéry (klíčové vizuály) Materiály a tipy do výuky / Grafická vizualizace obsahu Odkazy na příklady grafických organizérů v AJ.
Gramar.in úlohy z češtiny Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Zažijte radost s češtinou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Gramar.in , kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat...
Help for English Podpora ve škole / Organizace a financování výuky ČDJ Stránky, na kterých se můžete inspirovat s výukou češtiny jako cizího jazyka.
Hranostaj Podpora ve škole / Organizace a financování výuky ČDJ Sbírka nejen skautských her pro inspiraci.
Informační materiály a příručky pro cizince Zdroje a inspirace / Informace pro rodiče - jazykové verze
Inkluze.cz Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Tyto stránky vznikly s cílem podpořit v českých školách proces, který je označován slovem inkluze. Byly vytvořeny proto, aby poskytovaly informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením. Měly by podpořit i...
Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk Čeština jako druhý jazyk / Co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ) Projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk je zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého jazyka a literatury a dalších oborů, kteří budou pracovat s žáky, pro něž je čeština druhým jazykem. Na stránkách projektu...
Internetový obrázkový slovník Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit K dispozici různé obrázky, atd.
Jak naučit děti správně číst Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Seriál článků v deníku MF Dnes zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu připravil společně s redakcí MF Dnes osmnáctidílný seriál zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí. Ke stažení na stránkách...
Jak pracovat s dětmi cizinců ve škole Materiály a tipy do výuky / Překonávání bariér Pokusíme se v tomto článku vysvětlit Proč je dobré se zaměřit na tyto žáky. S jakými problémy se potýkají. Co je to sociokulturní odlišnost či handicap. Jak může učitel podporovat optimální vývoj takového žáka.
Jak se dělá kniha Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Jak se dělá kniha je sérií videí, prostřednictvím nichž se dozvíte, jakými všemi procesy kniha prochází. Díky těmto videím tak budete moci nahlédnout do zákulisí, které běžně není možné spatřit. Podíváme se tak například do nakladatelství, tiskárny,...
Jak se vícejazyčné dítě také učí češtině Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Blog o vícejazyčnosti a osvojování/učení se češtině.
Jak učit - czechstepbystep.cz / Aktivity ke stažení z internetu Na této webové stránce najdete manuál k výuce podle několika učebnic od autorky Lídy Holé. Pokud budete nějakou z těchto učebnic používat, můžete postupovat přesně podle návodu, který uvádí. Aktivity a schémata ke stažení, které jsou zde uvedené, můžete...
Jak získat žáky pro fyziku? Materiály a tipy do výuky / Fyzika Odborná skupina pro výuku fyziky na základní škole při Jednotě českých matematiků a fyziků pravidelně nabízí akreditované semináře pro učitele fyziky. Kromě toho se můžete inspirovat materiály ze sborníků z předchozích ročníků seminářů.
Jeden svět na školách Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat...
Kartičky s pravidly chování Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Kartičky, které usnadní počáteční nastavení pravidel pro děti bez znalosti češtiny. Klíčová slova: pravidla chování, nastavení pravidel, nevhodné chování
Katedra didaktiky fyziky UK - materiály do výuky Materiály a tipy do výuky / Fyzika Na stránkách Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK najdete zajímavé materiály ke stažení. Jedná se např. o připravené nápady do výuky, texty vzniklé v rámci studentských prací, propagační materiály, aktivity do výuky apod. Na těchto...
Kde se inspirovat: Materiály a tipy do výuky / Dobrá praxe Zde naleznete zajímavé odkazy k výuce Dějepisu.
Kde sehnat mapy a další pomůcky:
Když se doma mluví dvěma jazyky Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Text shrnuje pravidla, která ulehčují paralelní osvojování jazyků a zároveň přibližuje na konkrétních příkladech zkušenosti z bilingvních rodin.
Khan academy Materiály a tipy do výuky / Chemie Khan academy - to jsou výuková videa a interaktivní cvičení do předmětů: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekonomie, Dějepis, Informatika a Dějiny umění. U výukových videí je možné přepínat např. do mongolštiny, bulharštiny, turečtiny a dalších jazyků...
Klíče pro život Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Hlavními postavami projektu...
Klub Hanoi Úvod do tématu / Kulturní profily států Občanské sdružení Klub Hanoi se zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity.
Komunikační kartičky na globální čtení Podpora ve škole / Hodnocení žáků s OMJ Kartičky na této stránce lze využít pro základní komunikaci s žáky s OMJ.
Komunikační tabulky Podpora ve škole / Komunikace s dětmi bez znalosti ČJ Komunikační tabulky slouží na rozšiřování slovní zásoby, ale i jako počáteční nástroj komunikace.
Krajanské a jiné organizace imigrantů v ČR Úvod do tématu / Kulturní profily států Zájmové, náboženské nebo kulturní organizace imigračních komunit v České republice
Kritické myšlení Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je vzdělávací program RWCT, který přináší učitelům na všech stupních škol kurzy dalšího vzdělávání, materiály a lekce, webové stránky, informační síť a konzultační podporu.
Lingua Ludus Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Jazykový projekt Lingua Ludus, který byl založen v roce 2004, se zabývá vytvářením metodických materiálů pro výuku cizích jazyků, které jsou postaveny na principech zážitkové pedagogiky a snaze co možná nejlépe simulovat reálné prostředí daného jazyka.
Literární rámec - výuka literatury v Evropě Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Tato webová stránka je určena učitelům literatury a dalším zájemcům o výuku literatury na úrovni sekundárního vzdělávání (od 12 do 18 let) v Evropě. Literární referenční rámec stanovuje úrovně literárního rozvoje v kontextu sekundárního vzdělávání....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.