Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Cizinci v ČR Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti...
Články k průřezovému tématu VMEGS se na portálu RVP Materiály a tipy do výuky / VMEGS Zde naleznete odkazy na teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na portálu RVP.
Co je E – U – R Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí E – U – R znamená evokace, uvědomění si významu informací, reflexe. Jde o popis průběhu učení pomocí zjednodušujícího modelu. Model E – U – R popisuje proces učení ve třech fázích. Více se dozvíte na webových stránkách v odkazu.
Co je šikana Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu
Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? JSNS odpovídá Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). Co...
Collaborative Community Approach to Migrant Education Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Projekt Evropského centra pro moderní jazyky (ECML) Collaborative Community Approach to Migrant Education je zaměřen na propojování a spolupráci školy, rodiny a místních organizací (jako jsou knihovny, NNO, asociace apod.) při podpoře vzdělávání dětí...
Collaborative Learning Úvod do tématu / EAL pedagogy (English As an Additional Language) Anglický web, kde učitelé sdílí materiály pro EAL (English as an additional language - Angličtina jako druhý/cizí jazyk) vhodné především na skupinovou výuku.
ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Zapojení do výuky Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně...
ČSÚ - Počty cizinců v českém vzdělávacím systému Úvod do tématu / Počty cizinců na školách Český statistický úřad https://www.czso.cz
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určen všem mimopražským učitelům základních škol. Vznikl v rámci projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování a jeho cílem je soustředit na jednom místě veškeré podstatné informace...
Čtenářův sympatický rádce Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Kromě toho na těchto stránkách najdete také zajímavé kvízy k literatuře, hrací karty se čtenářskou tematikou, čtenářův blok aj.
Čtení pomáhá Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Čtení pomáhá je charitativní projekt pro žáky a studenty. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Czech Made? Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Projekt Czech Made? má upozornit na špatné zacházení se zahraničními pracovníky v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. České společnosti běžně používají označení "Czech made" jako známku té nejvyšší kvality. Otazník v názvu projektu poukazuje na...
Czechkid Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.
Děti v Čechách Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Na stránkách České televize je ke stažení 10dílný pořad Děti v Čechách - cyklus portrétů dětí, které u nás žijí, i když se tu nenarodily (děti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Čečenska, Srbska...).
Digitální učební materiály z chemie Materiály a tipy do výuky / Chemie Na těchto stránkách naleznete pracovní listy pro výuku chemie.
Doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály MŠMT zpracovalo abecední seznam doporučených učebnic a dalších materiálů pro výuku pro výuku žáků cizinců s krátkými anotacemi, které jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle...
E-learningová učebnice pro čínské děti Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vznikla v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství na Pedagogické fakultě e-learningová učebnice pro čínské děti. Učebnice slouží k podpoře výuky češtiny ve...
EDU portál Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Portál EDU.CZ představuje nekomerční internetové médium, poskytující informace z oblasti školství a vzdělávání.
Elektronická učebnice Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Elektronická učebnice literatury je ojedinělý vzdělávací projekt, který je určen žákům, studentům, učitelům a školám. Můžete ji využít v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu i občanské nauky. Oceníte ji během přípravy k maturitě a pomůže vám při...
Euro languages Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ Informace o češtině pro cizince a o ČR.
Euromobil Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit EUROMOBIL je multimediální jazykový vzdělávací a informační program na podporu mobility studentů. Na této stránce najdete ukázky cvičení z jazykového programu a informace o cílových zemích a o projektu.
Evropské jazykové portfolio Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio vzniklo v roce 2001 jako výsledek snah Rady Evropy o vytvoření oficiálního dokladu, který srozumitelně informuje o dosažených jazykových dovednostech a mezinárodních zkušenostech jednotlivce.
Faktory ovlivňující jazykové dovednosti žáků-cizinců Podpora ve škole / Faktory ovlivňující integrační proces Otázka integrace cizinců byla v poledních desetiletích v řadě vyspělých zemí významným diskusním tématem mezi politiky i odbornou akademickou veřejností. Článek identifikuje faktory, které mají pozitivní vliv na integraci cizinců. Konkrétně jsou...
Férová škola - dokumenty ke stažení Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky K dispozici materiály ke stažení, které pomohou při tematizaci inkluzivního vzdělávání.
Férová škola - Liga lidských práv Podpora ve škole / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Filmy a písně ve výuce češtiny Čeština jako druhý jazyk / Jak učit (mluvení, čtení,...) a jak pracovat s chybami Časopis Krajiny češtiny je skvělým studijním materiálem pro všechny, kteří se zajímají o výuku češtiny pro cizince a češtinu jako cizí jazyk. V 1. čísle časopisu najdete návody, jak pracovat ve výuce s filmem a písničkami.
FyzWeb Materiály a tipy do výuky / Fyzika Webové stránky FyzWeb nabízejí kromě námětů na výuku a pokusy také např. kalendář nadcházejících zajímavých fyzikálních úkazů nebo kalendář slavných výročí.
Grafické organizátory Zdroje a inspirace / Jak používat KV při psaní slohu Se strategií vytváření představ (konkrétně pak s vizualizací) souvisí užitečná vizuální pomůcka, kterou využijete v hodinách, během nichž se pracuje s texty. V zahraničních zdrojích je označována jako „graphic organiser“, do češtiny je pak tento název...
Grafické organizéry (klíčové vizuály) Materiály a tipy do výuky / Grafická vizualizace obsahu Odkazy na příklady grafických organizérů v AJ.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.