Vyhlášen Rozvojový program MŠMT – Podpora vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách , který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání. Jeho cílem je přispět na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Termíny:

Žádost podávanou prostřednictvím kraje je nutno doručit příslušnému kraji do 23. 10. 2017.

Žádost podávanou MŠMT je nutno podat nejpozději do 6. 11. 2017 do 15 hod.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve

publikováno: 09. 10. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.