Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit vzestupně Text
Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání Podpora ve škole / Volnočasové aktivity Materiál je výstupem z výzkumu mapujícího zapojení minoritních dětí do oblasti neformálního vzdělávání. Zaměřen byl na romskou mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách a na vietnamskou a čínskou mládež.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.