Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit sestupně Text
Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince - příručka Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Pomocný materiál určený pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kursů češtiny pro cizince.
Novela nařízení vlády o míře vyučovací povinnosti Podpora ve škole / Asistent pedagoga Novela určuje míru přímé pedagogické práce i u pozice asistenta pedagoga.
Obrazové karty k tisku (česká ABC) Čeština jako druhý jazyk / Mluvení Soubor obrazových karet určený pro začátečníky. Jedná se o karty s českou ABC, slovní zásobou a s obrázky. Lze na nich procvičovat čtení, otázky a odpovědi. Kompletní materiál najdete na stránce Karty písmen k tisku.
Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita Materiály a tipy do výuky / Osobní zkušenost a interkulturní senzitivita Kompletní nezkrácený článek Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi Materiály a tipy do výuky / OSV V této příručce se dočtete, jak včlenit témata OSV do výuky, naleznete zde ale i praktické ukázky spojení OSV s dalšími předměty.
OSV jako součást vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ - diplomová práce Materiály a tipy do výuky / OSV Diplomová práce zabývající se OSV jako součástí výuky na 2. stupni ZŠ v rámci Výchovy k občanství.
OSV metodický materiál ZŠ a MŠ Brno, Křenová Materiály a tipy do výuky / OSV Tento metodický materiál poskytuje širokou paletu aktivit do Osobnostní a sociální výchovy včetně dokumentace jejich průběhu a výsledku. Jde o písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi realizovaný ZŠ a MŠ Brno, Křenová v letech 2012-2015. Více...
Otevírání školy - 10 principů inkluze Podpora ve škole / Asistent pedagoga Možnosti a příklady práce se sociálně a kulturně znevýhodněnými dětmi. Příručka popisuje deset principů, které vedou ke zlepšení vzdělávacích příležitostí sociálně a kulturně znevýhodněných žáků, s konkrétními příklady jejich aplikace v českých a...
Play it Fair! Podpora ve škole / Klima školy Human Rights Education Toolkit for Children. Brožurka shrnuje aktivity zaměřující se na lidská práva, na boj proti diskriminaci a na smírné řešení konfliktů během neformálního vzdělávání dětí. Vhodné k využití i při problematických momentech ve třídě či...
Počty cizinců na školách 2016/2017 Úvod do tématu / Počty cizinců na školách Zde najdete podrobnější analýzu počtu cizinců na českých školách ve školním roce 2016/2017. Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE 2016/17 na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-...
Podpora vzdělávání dětí a žáků s OMJ v souladu s novelou legislativy platnou od 1. 9. 2016 Úvod do tématu / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Co přináší novela školského zákona a prováděcí předpis k §16 ve vzdělání dětí a žáků s OMJ? Připravili jsme shrnutí nejdůležitějších změn.
Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV MOREE, D. & BITTL, K-H. (2008). Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES. Kniha nabízí sociálně pedagogický přístup pro práci s hodnotami a hodnotovými orientacemi...
Postup školy - novinky 2016 Úvod do tématu / Novela ŠZ 2016 Nejste si jistí, na jako podporu má nárok žák s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ) na ZŠ s příchodem novely školského zákona? Chtěli byste žáky podpořit a nevíte, jaké kroky je třeba podniknout? Vytvořili jsme stručný manuál, který vám pomůže odpovědět na...
Práce s třídním kolektivem - metodika Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Publikace se věnuje metodice komunitního kruhu, která se zaměřuje na posilování dobrých vztahů, pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí každého žáka ve třídě. Obsahuje ukázku vedení kruhu a ukazuje, v jakých případech je vhodné metodu použít. V textu...
Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Člověk a společnost Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem...
Pracovní list 1 - systém českých hlásek Čeština jako druhý jazyk / Mluvení PL zaměřený na českou fonetiku
Pracovní list 10 - oblečení Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 2 - bydlení Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 3 - škola Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 4 - počasí Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 5 - míry a váhy Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 6 - čas Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 7 - zvířata 1, 2 Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 8 - lidské tělo 1, 2 Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 9 - vánoce Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie Úvod do tématu / O migraci Začlenění České republiky do Evropské unie v roce 2004 podpořilo bezprecedentní nárůst pracovní migrace, ke kterému docházelo už od začátku 90. let. Hlavními determinantamy vývoje pracovní migrace na straně pull faktorů byl především hospodářský vývoj (...
Praktické potíže cizinců v ČR 1 Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text se zabývá závěry výzkumu z roku 2006, který se věnoval postavení imigrantů v české společnosti a jejich subjektivnímu hodnocení a vnímání sebe samých jako cizinců v CR. Výzkum zachytil různé situace, ve kterých se migranti ocitají při řešení běžných...
Praktický průvodce inkluzí (nejen) pro rodiče Úvod do tématu / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Praktický průvodce inkluzí nejen pro rodiče aneb 7 klíčových otázek, na které se možná bojíte zeptat: - Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání? - Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na kvalitu...
Prezentace minulého času ve výuce češtiny jako cizího jazyka -DP Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ V této bakalářské práci si autorka klade za cíl analyzovat výklad minulého času v učebnicích češtiny pro cizince. Hlavním záměrem je zmapovat učebnice češtiny pro cizince, s konkrétním zaměřením na teoretický a praktický postup při výkladu gramatiky...
Příručka o integraci Podpora ve škole / Integrační proces Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2005.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.