Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit sestupně Text
Deník migranta migrantky Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Osm mužů a žen se formou autobiografického deníku svěřuje se svými zkušenostmi s migrací a vypráví o svém životě v České republice.
Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ Podpora ve škole / Adaptace dítěte v MŠ Nové vydání metodiky práce s dětmi s OMJ v MŠ rozšířená o téma jazykové podpory těchto dětí. Metodika je výstupem projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu...
Děti z uprchlických rodin Úvod do tématu / Azylant Úvod do problematiky azylu, rodin uprchlíků a jejich kulturních odlišností a jiných bariér.
Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příklady, jak diagnostikovat úroveň znalosti češtiny.
Didaktické pomůcky a hry ve výuce ČDJ na ZŠ Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Závěrečná práce z Dvousemestrálního kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část pojednává o charakteristice didaktických her a didaktických...
Diskriminace do školy nepatří! Úvod do tématu / Azylant Díky podpoře NROS (http://www.fondnno.cz/) a Norských fondů (http://www.eeagrants.org) jsme připravili několik materiálů, které vám rádi nabízíme. 1/Praktickou publikaci pro učitele a rodiče "Diskriminace do školy nepatří! aneb rukověť pro naplňování...
Dobrá škola 21. století Podpora ve škole / Klima školy Sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání.
Dobrodružství s kulturou Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Moree, D. & Bittl, K-H. (2007). Dobrodružství s kulturou; transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Kniha představuje propojení základních teoretických východisek pro práci s...
Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který...
Dopis poradnám Úvod do tématu / Legislativa vzdělávání cizinců Od začátku září se na nás obrací stále více klientů - rodičů cizinců i pedagogů všech stupňů škol, kteří očekávali, že nástupem platnosti nové legislativy bude konečně podpora těchto dětí ve školách systematizovaná a zejména dostupná. Rozhodli jsme se...
Dovedu to pochopit „Migrace“ Příručka pro učitele Úvod do tématu / O migraci
Efektivní komunikace v interkulturním prostředí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Efektivní komunikace a sociokulturní specifika nejčastějších minorit na území ČR - Ukrajinců, Romů a Vietnamců.
Etnocentrismus, xenofobie a modely soužití odlišných skupin Zdroje a inspirace / Kulturní šok
Evokace - uvědomění - reflexe Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Tento text vznikl v rámci vzdělávacího programu Varianty, původně jako příloha k aktivitám. Přiložený dokument vysvětluje základní fáze výuky (evokace, uvědomění a reflexe) a jejich důležitost.
Exkluze a inkluze Podpora ve škole / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Cílem této stati je objasnit pojmy sociální exkluze a sociální inkluze, tak jak jsou v současnosti používány jednak v odborné literatuře, jednak ve veřejné a sociální politice.
Fenomén kulturního šoku, fáze adaptace na cizí kulturní prostředí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost
Férová škola - inspirace Podpora ve škole / Klima školy Inspirativní náměty k naplnění certifikátu Férová škola.
Férová škola - Liga lidských práv Podpora ve škole / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Férová škola nediskriminuje Podpora ve škole / Klima školy Materiál je zaměřen především na inkluzi romských dětí, nicméně může být inspirativní i pro práci s žáky cizinci.
Filmy ve výuce češtiny, Písně ve výuce češtiny Materiál, který kromě jiného nabízí možnosti rozšíření výuky poslechu sledováním filmu a poslechem českých písní.
Globální problémy a rozvojová spolupráce Materiály a tipy do výuky / VMEGS Manuál, který vznikl v rámci projektu Rozvojovka společnosti Člověk v tísni, popisuje současné globální problémy, mezinárodní organizace, které se problematikou zabývají, a rozvojovou spolupráci.
Hello Czech Republic – Doma v nové zemi Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Příručka Hello Czech Republic – Doma v nové zemi (ke stažení níže) je určena pro 2. stupeň základních škol a školy střední a pracuje s tématy uprchlictví, identity, předsudků, stereotypů či bezpečného prostředí školy. Součástí příručky, využívající různé...
Hledá se dvojjazyčný asistent...- nová verze Podpora ve škole / Alternativy k asistentovi Upravené vydání publikace společnosti META, o.p.s. shrnující zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli zaměstnáni ve školách a podporovali učitele i žáky s OMJ. Publikace může sloužit jako metodický průvodce při nastavování pozice asistenta...
Hodnocení - důvěra, dialog, růst Podpora ve škole / Klasifikace Tato publikace vznikla v rámci projektu Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství. Svým názvem se staví za myšlenku, že bezpečným prostorem pro sdílení a vzdělávání má být především škola se vším, co žákům nabízí, i v tom...
How Teachers Cope with Social and Educational Transformation Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Moree, D. (2008). How Teachers Cope with Social and Educational Transformation; Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom. Benešov: Eman. Kniha představuje způsob začlenění multikulturní výchovy do českého vzdělávacího systému na...
Individualizací vzdělávání k inkluzi Podpora ve škole / Možnosti podpory na SŠ Tato publikace je mozaikou postřehů a zkušeností nasbíraných v průběhu projektu Individualizací vzdělávání k inkluzi na ZŠ a MŠ Červený vrch. Její součástí jsou i ukázky pracovních listů doplněných metodickými poznámkami. Během realizace projektu jich...
Individuální šetření potřeb v cílové skupině Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tato výzkumná zpráva shrnuje zjištění, závěry a doporučení z realizovaného individuálního šetření potřeb zaměřeného na problematiku vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Výzkumná zpráva má následující členění: První kapitola je věnovaná představení...
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 vydané MŠMT v lednu 2020přinášejí souhrnný přehled o základních otázkách přijímacího řízení. Další dokumenty ke stažení na stránkách MŠMT - přijímání na střední školy a...
Informace pro učitele - Kongo Úvod do tématu / Úvod do tématu Jedá se o materiál, který poskytuje základní informace o Demokratické republice Kongo. Tyto informace mají sloužit pedagogům k tomu, aby získali jistotu ve faktech. Nejde v žádném případě o to, abyste se vy nebo žáci „naučili“, jak to v Kongu vypadá, ale...
Informace pro učitele - Vietnam Úvod do tématu / Úvod do tématu Obsáhlé informace pro učitele o geografii, historii a kultuře Vietnamu.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.