Spolupracujeme s nakladatelstvím Portál

V nakladatelství vychází zajímavá odborná literatura zaměřená na migraci, integraci, etnickou a kulturní rozmanitost, mimo jiné. To jsou témata, se kterými se při své práci denně setkáváme. Nakladatelství Portál nám poskytuje aktuální knižní novinky, které se tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem věnují.

Kromě toho, že budeme v obraze, nám publikace pomohou při poskytování odborné metodické podpory učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří začleňují ve svých třídách děti a žáky cizince. Inspirativní a praktické jsou pro nás i tituly s výukovými materiály, které využijeme při výuce češtiny jako druhého jazyka, jakož i ty zaměřené na průřezová témata jako je např. multikulturní výchova. V budoucnu vás budeme prostřednictvím facebooku METY a Inkuzivní školy informovat o novinkách k tématu, které Portál vydává. Už teď Vám můžeme doporučit pět titulů, které nám jako vánoční dárek dorazily tento týden. A my za ně moc děkujeme.

Etnická rozmanitost ve škole,

Jsme lidé jedné Země,

Základy interkulturního soužití,

Hrajeme pohádky z celého světa,

Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči.

publikováno: 22. 12. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.