Požádejte o dotaci na podporu integrace žáků cizinců pro rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018“. Žádat mohou školy, školská zařízení a neziskové organizace, které se věnují práci s dětmi či žáky cizinci. Dotaci lze žádat např. na tvorbu vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám žáků, také na tvorbu metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky a na zvyšování kompetencí odborných pracovníků. Dále pak také na zvyšování úspěšnosti žáků, na integrační mimoškolní a volnočasové aktivity žáků a na podporu spolupráce rodiny a školy.

Termíny: Žádost je třeba podat nejpozději do 28. 12. 2017 do 14 hod.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT ZDE

Text vyhlášení výzvy:

publikováno: 12. 12. 2017

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.