Peníze školám na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Cílem výzvy je mimo jiné podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce nebo spolupráce s rodiči a veřejností. Školy si mohou žádat finance na personální podporu, zejména na školní asistenty, speciální pedagogy, psychology, sociální pedagogy, dále pak na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční prostředky můžete využít také na vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání, projektovou výuku a zájmové kluby.

Vyhlášeno pro ZŠ, MŠ; území města Prahy a mimo Prahu.

Termíny: Ukončení příjmu žádostí je 28. 6. 2019, do 14 hodin.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Přehledný informační leták k výzvě Šablony II ke stažení níže

publikováno: 09. 03. 2018

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.