O portále:

Tento portál byl vytvořen organizací META, o.p.s.- Společnost pro příležitosti mladých migrantů za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Cílem portálu je seznámit uživatele, především pedagogy, co nejvíce a ze všech úhlů s problematikou inkluze žáků cizinců, žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), do českých škol a pomoci tím pedagogům při jejich snaze začlenit tyto žáky do výuky, kolektivu i do společnosti.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Sekci Čeština jako druhý jazyk spravuje Zuzana Janoušková (janouskova@meta-ops.cz), autorsky se na ní podílela zejména Barbora Nosálová, ostatní části portálu spravuje a tvoří Kristýna Titěrová (titerova@meta-ops.cz).

Dalšími autory textů jsou:

Tereza Linhartová (předškolní vzdělávání), Petra Hlavničková (IVP/VP), Dana Moree (multikulturní výchova), Pavla Burdová-Hradečná (cizinecká legislativa), Petra Kozílková (kulturní profily, DBKVS, komunitní tlumočení), Lukáš Radostný. Na kazuistikách se podíleli také naši sociální pracovníci B. Štefano, H. Marková, J. Heinrich.

META, o.p.s. pedagogům (školám) dále nabízí:

Pro tyto služby nás kontaktujte na info@meta-ops.cz nebo na tel: 222 521 446, 773 304 464.

Žákům cizincům v Praze pak nabízíme podporu při:

  • výběru, zápisech či přípravě na přijímací řízení do všech typů škol, vyplňování přihlášek
  • uznávání rovnocennosti dokladů o předchozím zahraničním studiu (nostrifikace)
  • vyhledávání informací o dalším vzdělávání a možnostech pracovního uplatnění
  • zprostředkování tlumočníka

Pro tyto služby kontaktujte Blanku Štefano na stefano@meta-ops.cz nebo na tel: 222 521 446, 775 339 003.

Více se o službách společnosti META o.p.s. dozvíte na http://www.meta-ops.cz/).

Adresa společnosti:
META o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17
120 00 Praha 2

tel/fax: +420 222 521 446
mobil:+420 773 609 395

IČ: 26982633
fakturační adresa: Ječná 17, 120 00 Praha 2

číslo účtu: 1211003572/5500 Raiffeisenbank, a.s.

Podpořili nás:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Ministerstvo vnitra ČR

 Investujeme do Vaší budoucnost
"Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.