Kazuistiky

V tomto oddíle jsou shromážděny ilustrativní příběhy, tzv. kazuistiky, které na konkrétních případech demonstrují jednotlivé problémy, se kterými se potýkají jak samotní žáci cizinci, tak učitelé českých škol. Jejich smyslem je ukázat, jaké možné podoby může mít vzdělávání žáků cizinců v praxi. Jména postav a některé údaje o nich jsou smyšlené; předlohou příběhů nicméně byly konkrétní situace, se kterými jsme se na školách a v poradenské praxi setkali.

Nadpisseřadit sestupně Text
Murad Podpora ve škole / Uznávání zahraničního vzdělání Murad pochází z Kazachstánu a do České republiky přijel na začátku května 2008 s rodiči a mladší sestrou Fatimou. Otec požádal o mezinárodní ochranu (azyl) z politických důvodů a po třech letech on i členové jeho rodiny azyl v České republice dostali....
Nadaný Artur Podpora ve škole / Asistent pedagoga Artur byl ve třetím čtvrtletí školního roku přijat do 2. třídy ZŠ. Kromě neznalosti vyučovacího jazyka ve škole také zlobil. Ve spolupráci s Metou rodiče kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu s poukazem na to, že žák vyžaduje individuální...
Nasíma, 25 let, Afghánistán Úvod do tématu / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Nasíma přišla se svým bratrem a jeho rodinou do ČR žádat o mezinárodní ochranu. V oblasti, ze které pochází, neměla jako dívka možnost studovat. Jediným kontaktem se vzděláním byl pro ni tehdy strýc, který jí doma učil vše, co mohla potřebovat. Naučil ji...
Není film jako film Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Centrum volnočasových aktivit nabídlo školám promítání filmů s multikulturní tematikou. Jeden z filmů byl o životě romské rodiny v sociálně vyloučené lokalitě na východním Slovensku. Promítání filmu se účastnila také třída, v níž byly přítomny i dvě...
Nianai Podpora ve škole / Asistent pedagoga Nianai je osmiletá dívka hebrejského původu, která chodí do druhé třídy ZŠ. Nianai není typický migrant, protože se narodila v Česku. Ale přesto spadá do cílové skupiny žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejichž rodina nebo oni sami mají zkušenosti...
Odborný jazyk je potřeba trénovat Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tuman žije s rodiči již 5 let v Česku. Pochází z Mongolska. Bydlí v malé vesnici a do školy dojíždí dvacet kilometrů autobusem. Je mu 15 let a chodí do osmé třídy. Spolužáci ho berou, ve třídě je oblíbený, má tam své místo i postavení. Komunikace se...
Odzi z Mongolska Podpora ve škole / Alternativy k asistentovi Podívejte se na video, které vzniklo v rámci projektu iYoutht. Kieran D´Arcy natočil pro METU příběh mladé migrantky Ochgerel z Mongolska, která před 12 lety přijela do Havlíčkova Brodu a jako jediná cizinka na tamní škole musela překonávat jazykovou a...
Oleg z Běloruska Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky O letních prázdninách se na základní školu přišla informovat na místo pro svého syna běloruská žena, která již v ČR tehdy rok a půl žila a pracovala. Její syn Oleg zatím v Bělorusku chodil do páté třídy a bydlel u prarodičů matky. Oleg v září nastoupil k...
Pořád se pere Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Tenge je v Česku deset měsíců. Chodí do třetí třídy v malé škole nedaleko Prahy. Přestože je hodně komunikativní a velmi bystrý, jazyk se mu neučí tak rychle, jak by sám chtěl a potřeboval. Nejvíc ho to limituje při komunikaci se spolužáky. Tak rád by...
Příběh Oksany z Ukrajiny Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Podívejte se na video o Oksaně, které vzniklo v rámci projektu iYoutht.
Shamim - dívka z Pákistánu, 15 let Podpora ve škole / Pedagogická diagnostika Shamim byla zařazena do 8. třídy ZŠ v průběhu druhého pololetí školního roku (v Pákistánu předtím absolvovala 7 ročníků školní docházky). Kromě svého rodného jazyka hovořila jednoduchou angličtinou s patrnou řečovou vadou. Česky nehovořili ani její rodiče...
Simon, 3 roky, Maďarsko Podpora ve škole / Adaptace dítěte v MŠ Malý Simon začal v září chodit do MŠ, kde se nepovedla adaptace, a proto i po měsíci chození stále hodně plakal a neuměl vůbec česky. Po neúspěšné adaptaci začal chodit Simon jen do 10:00, pak šel domů. Z nervozity chodí dokola po třídě, jídelně, nebo na...
Situace z terénu komunitního tlumočení Podpora ve škole / Komunitní tlumočníci Sociální pracovnice z METY mne požádala o tlumočení ve škole, při setkání rodiče s učiteli. Jednalo se o žákyni druhé třídy, která měla problémy s učením, neměla dostatečnou znalost češtiny a rodiče nespolupracovali se školou. Její matka nám vysvětlila...
Thị Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Pro Thị nebyla cesta do České republiky právě příjemným zážitkem. Její rodiče přijeli do Prahy za obchodem, když jí bylo 16 let. Nikoho příliš nezajímalo, co pro ni ztráta přátel a spolužáků znamená. Po prázdninách nastoupila do 7. třídy jedné pražské...
Timur Podpora ve škole / Zařazení do ročníku Timur je z Mongolska. Do České republiky přišel ve svých 12 letech po absolvování pěti let školní docházky v Mongolsku. Neměl žádnou znalost češtiny, proto se ředitel školy rozhodl zařadit jej do třetí třídy. Myslel si, že zařazením do nižšího ročníku...
Timur, Tatar z Uzbekistánu Podpora ve škole / Uznávání zahraničního vzdělání Podívejte se na video, které vzniklo v rámci projektu iYoutht.
Ukrajinské reálie Podpora ve škole / Integrační proces Jeden pan učitel vzpomínal, že měl ve třídě ukrajinského chlapce, který si držel velký odstup. Obtížně se zapojoval do výuky a neměl o látku zájem. Učitel dlouho přemýšlel, jak ho zapojit. Nakonec se rozhodl, že jeho znalost ukrajinského prostředí využije...
Uprchlíci z Barmy Úvod do tématu / Azylant U Shain přijel s rodiči a pěti dalšími sourozenci do ČR před dvěma lety v rámci tzv. přesídlovacího programu. Pochází z Barmy, ale protože patří k čjinskému etniku vyznávajícímu evangelickou víru, byli jeho rodiče spolu s ostatními utlačováni...
Vietnamské cukroví Podpora ve škole / Integrační proces Jedna paní učitelka při kurzu multikulturní výchovy vzpomínala na to, jak se snažila pomoci integraci vietnamské dívky do jejího třídního kolektivu. Před Vánoci, ve dnech, kdy už byl ve škole trochu volnější režim, se tato učitelka rozhodla udělat den...
Výslovnost jména Podpora ve škole / Integrační proces Proč vlastně vyslovovat správně Výslovnost cizího jména je mnohdy velkým problémem, ale je opravdu důležité cizince oslovovat tak, jak je on/ona zvyklý/á. Proto je nutné si to hned na začátku ujasnit. Spolužáci i učitelé správnou výslovností uznávají...
Xien Than - problémy s klasifikací Podpora ve škole / Klasifikace Xien Than nastoupil do základní školy ve druhé polovině školního roku. Neuměl vůbec česky, rodina se skoro ze dne na den rozhodla opustit rodnou Čínu, a tak nebyl na přípravu čas. Bylo mu 13 let a doma chodil do 7. třídy, proto jej škola zařadila do 7....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.