Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na titerova@meta-ops.cz.

Nadpisseřadit sestupně Text
ZŠ Litoměřice Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit Výuka češtiny pro děti cizinců na tamější škole probíhá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nebelvír. Více se dočtete na stránkách školy.
ZŠ Na Valech, Planá Podpora ve škole / Asistent pedagoga Projekt Školní asistent Projekt Školní asistent je založen na dobrovolné aktivní spolupráci žáků vyšších ročníků se žáky ročníků nižších. Tato spolupráce probíhá jak ve výuce, tak o přestávkách. Asistenti jsou vybíráni na základě přihlášek a následného...
ZŠ Olešská, Praha 10 Podpora ve škole / Organizace a financování výuky ČDJ Projekt: ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců Tisková zpráva z projektu na ZŠ Olešská, kde podporují integraci žáků-cizinců jazykovými kurzy.
ZŠ Staňkova, Brno Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 se již několik let věnuje integraci žáků cizinců prostřednictvím kurzů českého jazyka. Nabízí je jak žákům, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu EU, tak i žákům pocházejícím ze třetích zemí. Více...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.