Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na titerova@meta-ops.cz.

Nadpisseřadit sestupně Text
Jazyk měsíce Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Jazyk měsíce je projekt základní školy v Newbury Park v Essexu v Anglii. Do této školy chodí děti mluvící mnoha různými jazyky, a proto se rozhodli toto jazykové bohatství využít. Každé dítě v rámci projektu Jazyk měsíce funguje jako zdroj pro ostatní...
Jednotná vize Podpora ve škole / Klima školy Převzato z příručky OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY VŠEM DĚTEM: Škola, která se rozhodne stát se inkluzivní školou, tedy uspokojit co nejrozmanitější žákovskou populaci, musí učinit inkluzivitu součástí svojí vize a primárním cílem práce celého pedagogického sboru. To...
Kartičky ve výuce - pokročilejší V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Jaké použít u...
Kartičky ve výuce - začátečníci V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Jaké použít u...
KIKUS Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura V Německu vyvinutá metodika výuky jinojazyčných dětí v mateřské škole, komplexní výukový program, jehož prostřednictvím se děti učí jazyky hrou v malých skupinkách a který se zaměřuje i na podporu spolupráce školky a rodiny. KIKUS Digital KIKUS digital...
KIKUS - VÝUKA DRUHÉHO JAZYKA Podpora ve škole / Jazyková podpora - v kurzu OVĚŘOVÁNÍ METODY V MŠ MEZI DOMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Projekt Češtinou k inkluzi podpořený Evropskou unií přinesl do dvou mateřských škol výuku češtiny metodou KIKUS. Metoda je cílena na děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci pilotáže na...
KIKUS kurz v FMŠ Sluníčko pod střechou v 2016/17 Podpora ve škole / Jazyková podpora FMŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU Mateřská škola FMŠ Sluníčko pod střechou se stala partnerskou mateřskou školou organizace Meta o.p.s. ve školním roce 2016/2017 v rámci realizace jedné z aktivit projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou...
Klima školy Podpora ve škole / Klima školy Pro průběh a kvalitu vzdělávání má zásadní význam, jaké jsou ve škole vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a vedením školy. Ve škole musí panovat bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a...
Komunikační kartičky Podpora ve škole / Co pomáhá porozumění? Pro komunikaci s dětmi bez znalosti ČJ lze zpočátku využít také komunikačních kartiček pro děti s autismem.
Komunitní doučování Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Zkušenosti ze Spojených států V Texasu je doučování organizováno samotnými školami nebo obecními knihovnami a poskytují je dobrovolníci. Nábor probíhá v místní komunitě, zdaleka se však nehlásí pouze studenti. Běžné je zapojení dospělých pracujících...
Komunitní tlumočníci ve víru integrace Podpora ve škole / Komunitní tlumočníci Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace je zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Pomocí aktivit projektu chceme rozšířit povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace...
Kostka Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Kostka je vhodná pro trénink časování sloves, opakování slovní zásoby, výuku základních barev atd. Do fólií jednoduše zasunete obrázky a žáci hážou kostkou a říkají slova, popř. časují slovesa dle osoby. Kostku je také možné si vyrobit z papíru: Dice...
Křížovky Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Křížovky se hodí pro opakování slovní zásoby (slovo - definice, slovo - obrázek), pro trénink gramatiky (správné tvary v pádech) atd. Křížovky lehce vytvoříte a upravíte např. zde: Crossword Puzzle Maker nebo Crossword Labs
KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE Úvod do tématu / Střední škola Střední zdravotnická škola Chomutov si v roce 2010 požádala o projekt z prostředků dotačního programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR. Projekt "Kurz českého jazyka pro cizince" byl určen pro žáky cizince chomutovských středních...
Kurz češtiny pro žáky s OMJ Podpora ve škole / Financování kurzů češtiny ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta pravidelně organizuje pro svoje žáky s OMJ kurzy češtiny a odpolední doučování. Většinou si na tyto aktivity žádá prostředky z rozvojových programů MŠMT, někdy i vyjdou dotace z městské části (tzv. Projekty obcí na podporu...
LOGORELO Karty LOGORELO byly vyvinuty ve spolupráci s předními odborníky s rozsáhlou logopedickou praxí. Pomáhají procvičovat výslovnost složitých hlásek L-R-Ř, a to na různých pozicích ve slově (na začátku, uprostřed, na konci, po určité hlásce apod.). Krabička...
Máme ve škole cizince – a pro ně kurzy češtiny Podpora ve škole / Financování kurzů češtiny Pokud se ve škole sejde větší počet žáků cizinců, kteří potřebují výuku českého jazyka pro cizince, může škola takovou výuku zorganizovat podle svých potřeb, respektive potřeb dětí cizinců. Na jedné pražské sídlištní škole, která měla více než 10 % žáků...
Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem Úvod do tématu / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Liga lidských práv spustila v září 2013 webový portál http://www.mapaferovychskol.cz, který podporuje otevřenost škol ke společnému vzdělávání všech dětí. Učitelé a vedení běžných základních škol se na webu mohou podělit o své zkušenosti se vzděláváním...
Mapy učebního pokroku Materiály a tipy do výuky / Komunikace s dítětem a žákem Zachycují sled kroků, kterými žák po učení daného předmětu prochází. Výkon žáka není známkován, na mapě vidí, co už vše zvládl, nebo v čem se potřebuje zlepšit, aby se mohl dostat na další úroveň. Je to více motivující, než kdyby dostal „pětku“. Je to...
Mateřská škola Matěchova Materiály a tipy do výuky / Další tipy Multikulturní setkání v MŠ Matěchova V únoru byla odborná pracovnice pro mateřské školy na interkulturním setkání v mateřské škole Matěchova, které probíhalo odpoledne, pro všechny rodiče a zaměstnance školy. Odborná pracovnice na setkání pedagogům i...
Nízkoprahové kurzy češtiny v METĚ Čeština jako druhý jazyk / Čeština jako druhý jazyk Krátké video o tom, jak probíhají nízkoprahové kurzy češtiny pro děti s OMJ.
Osobnostně sociální výcvik Jednou z možností dalšího vzdělávání učitelů je osobnostně sociální výcvik, kterým se snaží poznat sami sebe, naučit se lépe komunikovat, být tvořivými a schopnými změny. V oblasti přístupu k žákovi se pak mohou naučit, jak využívat osobnostní a sociální...
Pět principů práce s žákem s OMJ Materiály a tipy do výuky / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. (1999) Watford : NALDIC uvádí jako dobrou praxi v práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)dodržování následujících principů: 1. Aktivace předchozích vědomostí žáka...
Podpora dětí a žáků s OMJ na Praze 13 Podpora ve škole / Financování kurzů češtiny Dobrým příkladem toho, jak může fungovat podpora začleňování dětí s OMJ v rámci celé městské části, je situace na Praze 13. Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2012 podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 ve výši 16,3%, tj. 10.539 cizinců...
Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou - WEBINÁŘ + METODIKA Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Jak podporovat děti s OMJ, když je mateřská škola zavřená? Užitečné informace najdete ve webináři Národního pedagogického institutu, kde Mgr. Radana Mikšová popisuje situaci v mateřské škole Srdíčko na Praze 12. Spolu s webinářem je ke stažení i metodika...
Podpora výuky skrze mateřský jazyk Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Pro žáky s OMJ je velice důležitá gramotnost v mateřském jazyce. Zároveň se jim mnohem lépe učí nové poznatky, pokud si je mohou spojovat s vědomostmi a znalostmi osvojenými v mateřštině. Ve Švédsku na toto propojování jazykových dovedností vytvořili...
Poznáváme a hodnotíme žáky – cizince Podpora ve škole / Plány podpory Text o zapojení a hodnocení žáků-cizinců napsala Mgr. Anna Flanderková na portál rvp.cz.
Přijímací učitel/rádce Podpora ve škole / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Střední škola Hounslow Manor School v Londýně ustanovila pro zefektivnění přijímání studentů ze zahraničí roli přijímacího učitele/rádce. Přijímací učitel/rádce má za úkol spolupracovat s ostatními pedagogy na odstraňování bariér ve výuce. Účastní se jak...
Příklad použití KV Materiály a tipy do výuky / Pracovní listy - předměty Podpora začátečníků při psaní odborných textů Jak žijí zvířata Zdroj: Margaret Early: ESL beginning literacy: a kontent-based approach, IN: TESL Canada journal 1990. Autorka studie na příkladu zpracování tématu „Jak žijí zvířata“ dokazuje, že a)...
Příklad použití skupinové práce Zdroje a inspirace / Principy skupinové práce rozvíjející jazyk Popíšeme zde jednu aktivitu, která probíhala jako skupinová práce, trvala 25 minut. Téma hodiny: Sudokopytníci a lichokopytníci Cíle aktivity: vyhledat důležité informace z textu, zjednodušit informace do výstižné poznámky, zapsat informace na...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.