Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na titerova@meta-ops.cz.

Nadpisseřadit sestupně Text
KIKUS - VÝUKA DRUHÉHO JAZYKA Podpora ve škole / Jazyková podpora - v kurzu OVĚŘOVÁNÍ METODY V MŠ MEZI DOMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Projekt Češtinou k inkluzi podpořený Evropskou unií přinesl do dvou mateřských škol výuku češtiny metodou KIKUS. Metoda je cílena na děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci pilotáže na...
KIKUS kurz v FMŠ Sluníčko pod střechou v 2016/17 Podpora ve škole / Jazyková podpora FMŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU Mateřská škola FMŠ Sluníčko pod střechou se stala partnerskou mateřskou školou organizace Meta o.p.s. ve školním roce 2016/2017 v rámci realizace jedné z aktivit projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou...
Klima školy Podpora ve škole / Klima školy Pro průběh a kvalitu vzdělávání má zásadní význam, jaké jsou ve škole vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a vedením školy. Ve škole musí panovat bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a...
Komunikační kartičky Podpora ve škole / Co pomáhá porozumění? Pro komunikaci s dětmi bez znalosti ČJ lze zpočátku využít také komunikačních kartiček pro děti s autismem.
Komunitní doučování Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Zkušenosti ze Spojených států V Texasu je doučování organizováno samotnými školami nebo obecními knihovnami a poskytují je dobrovolníci. Nábor probíhá v místní komunitě, zdaleka se však nehlásí pouze studenti. Běžné je zapojení dospělých pracujících...
Komunitní tlumočníci ve víru integrace Podpora ve škole / Komunitní tlumočníci Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace je zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Pomocí aktivit projektu chceme rozšířit povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace...
Kostka Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Kostka je vhodná pro trénink časování sloves, opakování slovní zásoby, výuku základních barev atd. Do fólií jednoduše zasunete obrázky a žáci hážou kostkou a říkají slova, popř. časují slovesa dle osoby. Kostku je také možné si vyrobit z papíru: Dice...
Křížovky Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Křížovky se hodí pro opakování slovní zásoby (slovo - definice, slovo - obrázek), pro trénink gramatiky (správné tvary v pádech) atd. Křížovky lehce vytvoříte a upravíte např. zde: Crossword Puzzle Maker nebo Crossword Labs
KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE Úvod do tématu a legislativa / Střední škola Střední zdravotnická škola Chomutov si v roce 2010 požádala o projekt z prostředků dotačního programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR. Projekt "Kurz českého jazyka pro cizince" byl určen pro žáky cizince chomutovských středních...
Kurz češtiny pro žáky s OMJ Podpora ve škole / Financování kurzů češtiny ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta pravidelně organizuje pro svoje žáky s OMJ kurzy češtiny a odpolední doučování. Většinou si na tyto aktivity žádá prostředky z rozvojových programů MŠMT, někdy i vyjdou dotace z městské části (tzv. Projekty obcí na podporu...
LOGORELO Karty LOGORELO byly vyvinuty ve spolupráci s předními odborníky s rozsáhlou logopedickou praxí. Pomáhají procvičovat výslovnost složitých hlásek L-R-Ř, a to na různých pozicích ve slově (na začátku, uprostřed, na konci, po určité hlásce apod.). Krabička...
Máme ve škole cizince – a pro ně kurzy češtiny Podpora ve škole / Financování kurzů češtiny Pokud se ve škole sejde větší počet žáků cizinců, kteří potřebují výuku českého jazyka pro cizince, může škola takovou výuku zorganizovat podle svých potřeb, respektive potřeb dětí cizinců. Na jedné pražské sídlištní škole, která měla více než 10 % žáků...
Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem Úvod do tématu a legislativa / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Liga lidských práv spustila v září 2013 webový portál http://www.mapaferovychskol.cz, který podporuje otevřenost škol ke společnému vzdělávání všech dětí. Učitelé a vedení běžných základních škol se na webu mohou podělit o své zkušenosti se vzděláváním...
Mateřská škola Matěchova Materiály a tipy do výuky / Další tipy Multikulturní setkání v MŠ Matěchova V únoru byla odborná pracovnice pro mateřské školy na interkulturním setkání v mateřské škole Matěchova, které probíhalo odpoledne, pro všechny rodiče a zaměstnance školy. Odborná pracovnice na setkání pedagogům i...
Nízkoprahové kurzy češtiny v METĚ Čeština jako druhý jazyk / Čeština jako druhý jazyk Krátké video o tom, jak probíhají nízkoprahové kurzy češtiny pro děti s OMJ.
Osobnostně sociální výcvik Jednou z možností dalšího vzdělávání učitelů je osobnostně sociální výcvik, kterým se snaží poznat sami sebe, naučit se lépe komunikovat, být tvořivými a schopnými změny. V oblasti přístupu k žákovi se pak mohou naučit, jak využívat osobnostní a sociální...
Pět principů práce s žákem s OMJ Materiály a tipy do výuky / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. (1999) Watford : NALDIC uvádí jako dobrou praxi v práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)dodržování následujících principů: 1. Aktivace předchozích vědomostí žáka...
Podpora dětí a žáků s OMJ na Praze 13 Podpora ve škole / Financování kurzů češtiny Dobrým příkladem toho, jak může fungovat podpora začleňování dětí s OMJ v rámci celé městské části, je situace na Praze 13. Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2012 podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 ve výši 16,3%, tj. 10.539 cizinců...
Podpora výuky skrze mateřský jazyk Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Pro žáky s OMJ je velice důležitá gramotnost v mateřském jazyce. Zároveň se jim mnohem lépe učí nové poznatky, pokud si je mohou spojovat s vědomostmi a znalostmi osvojenými v mateřštině. Ve Švédsku na toto propojování jazykových dovedností vytvořili...
Poznáváme a hodnotíme žáky – cizince Podpora ve škole / Plány podpory Text o zapojení a hodnocení žáků-cizinců napsala Mgr. Anna Flanderková na portál rvp.cz.
Přijímací učitel/rádce Podpora ve škole / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Střední škola Hounslow Manor School v Londýně ustanovila pro zefektivnění přijímání studentů ze zahraničí roli přijímacího učitele/rádce. Přijímací učitel/rádce má za úkol spolupracovat s ostatními pedagogy na odstraňování bariér ve výuce. Účastní se jak...
Příklad použití KV Materiály a tipy do výuky / Pracovní listy - předměty Podpora začátečníků při psaní odborných textů Jak žijí zvířata Zdroj: Margaret Early: ESL beginning literacy: a kontent-based approach, IN: TESL Canada journal 1990. Autorka studie na příkladu zpracování tématu „Jak žijí zvířata“ dokazuje, že a)...
Příklad použití skupinové práce Materiály a tipy do výuky / Principy skupinové práce rozvíjející jazyk Popíšeme zde jednu aktivitu, která probíhala jako skupinová práce, trvala 25 minut. Téma hodiny: Sudokopytníci a lichokopytníci Cíle aktivity: vyhledat důležité informace z textu, zjednodušit informace do výstižné poznámky, zapsat informace na...
Přizpůsobení výuky žákům Úvod do tématu a legislativa / Bariéry cizinců na české škole Schopnost přizpůsobit výuku žákům = základní profesní dovednost učitele Zkušenosti z mezinárodní školy v Praze V mezinárodní škole v Praze učitelé procházejí pravidelným procesem hodnocení: mají povinnost si vést portfolio, ve kterém dokumentují své...
Projekt MČ Praha 12 Podpora ve škole / Adaptace dítěte v MŠ V roce 2014 se městská část Prahy 12 již pátý rok zapojila do tzv. Projektů obcí na podporu integrace cizinců se svým projektem „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014“. Projekt byl...
Projekty v rámci EUF Podpora ve škole / Volnočasové aktivity V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Propojování jazyků Úvod do tématu a legislativa / Důležitost mateřského jazyka Ve Velké Británii, ale i v jiných evropských zemích jsou děti a žáci s OMJ podporováni i v jejich mateřském jazyce. Chodí do tzv. complementary schools, kde se učí odpoledne nebo v sobotu mateřský jazyk, matematiku a např. vlastivědu (dějepis, zeměpis). V...
Protipředsudkové (anti-bias) vzdělávání učitelů Převzato z příručky OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY DĚTEM: Organizace Step by Step ČR. Tento typ vzdělávání učitelů je založen na premise, že učitelé hrají klíčovou roli ve výchově dětí a jejich vzájemných vztazích. Pokud učitel sám má skryté předsudky vůči svým žákům...
Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům Na stránkách obecně prospěšné společnosti Nová škola najdete Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům. Text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky - cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro...
Rodinné kurzy Podpora ve škole / Kurzy češtiny mimo školu Od roku 2014 realizuje Centrum pro integraci cizinců nový formát kurzu - rodinný kurz češtiny pro rodiče a děti. Rodinný kurz češtiny je realizován v rámci projektu „ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority“. Jeho cílem je připravit...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.