Člověk a společnost


Oblast Člověk a společnost je z hlediska vzdělávání žáků s OMJ velmi zajímavá. Zejména proto, že přítomnost žáků se zkušeností z jiných zemí s odlišnou kulturní historií, společenským uspořádáním, hodnotami, myšlenkami i společenskými zvyklostmi či normami, může vést k přirozenému pochopení kulturního relativismu a obohacování skrze kulturní a jazykovou rozmanitost ve třídě se vyskytující. Důležité je však výuku dobře uchopit, aby nevedla naopak k poukazování na odlišnosti a tím k původně nezamýšlené tvorbě stereotypů či dokonce předsudků.

Do této vzdělávací oblasti patří dle RVP vyučovací předměty:

Inspiraci do výuky průřezových témat můžete najít v části Průřezová témata, konkrétně pak části Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) a také Osobnostní a sociální výchova (OSV).

O obecných principech, jak cíleně zapojit žáka do výuky, se dočtete v sekci Zapojení do výuky. Další materiály a odkazy na užitečné stránky najdete v sekci "Další zdroje a inspirace".

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.