Člověk a příroda


Obecně lze říci, že předměty z oblasti Člověk a příroda jsou díky své názornosti a často používané práci s modely, obrázky a schématy pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem relativně přístupné a mohou napomáhat v obohacování slovní zásoby.

Je podstatné si uvědomit, že předměty jako přírodopis a zeměpis sice existují téměř v každém vzdělávacím systému, obsahově však vychází z místních reálií, což může zpočátku způsobovat při výuce žáků s OMJ mnohé problémy. Jak uvádí jedna asistentka pedagoga pro žáky s OMJ: „Pracovala jsem s dívkou, které vůbec nešel zeměpis České republiky. Problém byl v tom, že to pro ni bylo hrozně abstraktní. Většina dětí běžně cestuje po Česku, a tak si pod těmi názvy vždy něco představí. Ona ne. Českou republiku vůbec neznala. Když jsem ji měla doučovat, nevěděla jsem, odkud začít.“

Proto je důležité umět tyto specifické znalosti žáků s OMJ využít. Dosáhneme tak zvýšení motivace samotných žáků, jelikož tak pro ně můžeme najít prostor, ve kterém jsou schopni se sami zapojit a dokonce vyniknout. Navíc tímto ale také obohatíme i ostatní žáky (a často i sebe) o zajímavé informace.

Naopak u fyziky a chemie se často potýkáme s velice složitou a abstraktní slovní zásobou, která ovšem sama o sobě nestačí pro pochopení základních principů různých dějů a vztahů.

V následujících sekcích naleznete zajímavé rady, tipy a ukázkové materiály pro předměty fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.