Člověk a jeho zdraví


V této části portálu si můžete stáhnout pracovní listy ze vzdělávacího okruhu Člověk a jeho zdraví pro 2. - 5. třídu základní školy. „V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.“ (RVP ZV)

Každý materiál obsahuje pracovní list, komentář, jazykovou tabulku podporující princip propojení výuky obsahu a jazyka a další aktivity.

V každém pracovním listu je stručně a zjednodušeně vysvětleno učivo (často formou klíčového vizuálu), které mohou využít všichni žáci k seznámení s tématem, k opakování či upevnění učiva. Pracovní listy také obsahují několik úkolů, které může žák s odlišným jazykem (podle jazykové úrovně) vypracovat sám, ve dvojici nebo společně se všemi spolužáky, např. popiš obrázek, spoj, podtrhni správnou odpověď, přiřaď slovo k obrázku apod.

K materiálu jsou též připojeny pracovní listy do hodin českého jazyka ve 2. - 5. ročníku. Nechte se inspirovat i dalšími materiály spolu s doporučením k jazykové výuce na 1. stupni. Jako pomůcka do výuky vám pomůže také překladový slovníček přírodopis a přírodověda.

Člověk a jeho zdraví:

  1. Lidské smysly
  2. Lidské tělo

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.