Člověk a jeho svět


Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří nastoupí do školy na prvním stupni, může být vzdělávací oblast Člověk a jeho svět díky své názornosti zásadním zdrojem informací a dovedností. Nejen, že se z této oblasti dozví důležité informace o sobě, rodině, kulturně přírodním uspořádání Země i České republiky, ale mají jedinečnou možnost soustavně prohlubovat i svou slovní zásobu.

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pojmenovává a rozpracovává základní pojmy, vztahy a souvislosti ze světa lidí, proto je i pro žáky s OMJ velice důležitá. Na základě jednoduchých nákresů, map a schémat se mohou naučit nejen samotné učivo, tak jako ostatní žáci, ale díky popiskům a rozšiřující slovní zásobě se učí tolik potřebný jazyk.

Zde najdete tipy a materiály, které mohou přispět k začleňování žáků s OMJ do výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tyto materiály vznikly díky pracovním skupinám zaměřeným na výuku oblasti Člověk a jeho svět pro žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny probíhala v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Materiály do výuky, které zde naleznete, naplňují jednotlivé vzdělávací obsahy tak, jak jsou rozděleny v Rámcovém vzdělávacím programu, a to Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.

Vzhledem k tomu, že jsou materiály nejen pro žáka s OMJ jazykově podnětné, byly v rámci projektu k těmto tématům vytvořeny také pracovní listy do hodin českého jazyka na 1. stupni.

Podívejte se také na pár praktických tipů na zapojení žáka s OMJ do běžné výuky, které jsou společné pro všechny předměty. Dále si můžete stáhnout i překladové slovníčky k jednotlivým předmětům, které obsahují překlad základní slovní zásoby do několika jazyků.

Výukové materiály k tématu Člověk a jeho svět:

  1. Rodina
  2. Bydlení
  3. Nakupování
  4. Košík plný ovoce

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.