Práce s celou třídou


Práce s celou třídou je tradiční způsob práce ve výuce (stále je nejčastější frontální způsob výuky, kdy učitel vysvětluje, demonstruje nebo přednáší a žáci poslouchají), který ne vždy odpovídá na potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Přesto lze i práci s celou třídou naplánovat tak, že bude efektivně využívat přítomnost asistenta pedagoga a tím odpovídat na potřeby žáků s OMJ.
Zatím se velmi často setkáváme s tím, že učitelé využívají asistenta pedagoga jako někoho, kdo sedí vedle „svého“ žáka a improvizací se snaží vysvětlit žákovi látku, zapojit ho do dění nebo pomáhají zvládnout úkoly, na kterých pracuje celá třída. To ovšem není příliš efektivní a přítomnost asistenta pak může působit až rušivě pro ostatní žáky i učitele samotného. Navíc to může dítě "stigmatizovat" - zvlášť starší žáci to vnímají negativně. Proto, pokud chceme používat "tradiční výuku", je dobré přítomnost asistenta pedagoga využít jinak. Zde je pár tipů.

1. Jeden učí, druhý podporuje

Podpůrné učení – učitel učí celou třídu, zadává úkoly, kontroluje třídu, zatímco asistent pomáhá cílové skupině (např. žákům s odlišným mateřským jazykem) se zapojením do aktivit v hodině, zaznamenává, co učitel říká na tabuli, jasně formuluje instrukce, kontroluje přepisování žáků do sešitu atp.
Tomu předchází společné plánování, které zajistí, aby obsah výuky byl přístupný i žákům s OMJ, asistent může před hodinou vytvářet podpůrné nástroje (odlišné pracovní listy, upravená cvičení, obrázky k nové slovní zásobě), které podpoří žáky s OMJ během výuky. Výuka v sobě zahrnuje společnou část i individuální práci žáků na tématu.

Kdy používat:

 • když hodina obsahuje aktivity, ve kterých žáci potřebují podporu, dodatečné vysvětlení zadání, pomůcky navíc
 • když je potřeba ke zvládnutí výuky pomocný pracovní list, se kterým žáci pracují s asistentem

Ukázka aplikace

 • procvičování shody přísudku s podmětem: pro žáky s OMJ asistent věty upraví tak, aby jim rozuměli, a pomáhá jim s doplňováním

2. Jeden učí, druhý pozoruje

Učitel učí, zatímco asistent cíleně sleduje žáky. Díky tomu je možné lépe poznat potřeby žáků, ohodnotit jejich výkon a tyto informace použít k dalšímu plánování výuky. Pozorování by mělo být záměrné, nejen náhodná kontrola aktivity žáků.

Kdy používat:

 • v nových výukových situacích
 • když učitel potřebuje detailně posoudit schopnosti či slabá místa konkrétních žáků
 • při kontrole pokroku konkrétního žáka
 • při potřebě porovnání konkrétního žáka se zbytkem třídy

Ukázka aplikace
Asistent posuzuje:

 • který žák začíná rozhovor při skupinové práci?
 • který žák začíná/nezačíná s prací na úkolu?
 • co je příčinou roztěkaného chování/agrese u XY?
 • co dělá XY, když nerozumí zadání úkolu?

3. Jeden učí, druhý „se nechává unášet“ (drift)

Jedná se o rozšíření výše uvedeného; učitel učí, zatímco asistent chodí po třídě nebo sedí u konkrétního žáka, pomáhá žákům, monitoruje chování, opravuje úkoly. Tento způsob spolupráce nevyžaduje příliš času na společnou přípravu, klade nízké požadavky na změnu výuky, a proto je ve většině případů nejpoužívanější. Ve srovnání s podpůrným učením je méně efektivní, protože ne vždy se podaří žáky takto improvizovaně do příslušného úkolu zapojit.

Kdy používat:

 • v nových situacích – aby se učitel a asistent lépe poznali
 • v hodinách zjišťujících porozumění/pokroky, kdy žáky potřebujeme víc monitorovat

Ukázka aplikace
Asistent zjišťuje:

 • umí všichni dělat poznámky ke slovním úlohám tak, jak jsme je to učili?“
 • umí násobilku 5?

4. Oba učí

Situace, kdy oba společně učí, klade nejvyšší nároky na společné plánování a na společně sdílené učební styly. Učitel i asistent si musí dokonale „sednout“. Pokud se to ovšem podaří, je výuka téměř dokonalá. Jedná se tedy o týmové učení, kdy asistent a učitel si společně naplánují hodinu a pak ji i společně učí. Výuka má podobu konverzace učitele s asistentem (tzv. výuková konverzace), učitel s asistentem se při výuce, zadávání instrukcí apod. doplňují, jeden může přeformulovávat, dovysvětlovat či demonstrovat třídě to, co druhý říká.

Kdy používat:

 • v hodinách, jejichž téma je pro výukovou konverzaci vhodné
 • když cílem výuky je demonstrovat nějaký typ interakce

Ukázka aplikace:

 • v Př/Fy - jeden vysvětluje experiment, zatímco druhý ho demonstruje
 • v jazycích, OV apod.– učitel a asistent předvádějí scénky, část div. hry apod.
 • v Mat, kde jsou zřejmé kroky – jeden vysvětluje, zatímco druhý dělá u tabule aktivitu „myslím nahlas“

Pozn. – pokud asistent sedí s žákem a podporuje ho při výuce, může tento způsob rušit při výuce velké skupiny

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.