Tipy pro začátek aneb "jak začít"


Když přijde do třídy žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  1. Nechte ho co nejvíc mluvit a zapojovat se (příliš dlouhé "rozkoukávání" může na dlouhou dobu nebo navždy ohrozit jeho vůli spolupracovat a učit se).
    Tip: Naučte ho jednoduché fráze, které může hned používat v různých situacích, ať si zvyká na to, že může v češtině komunikovat a že to jde - pozdravy, "Děkuju.", "Prosím.", "Můžu si dojít na záchod?", "Můžu si to půjčit?", "Můžu dostat...?", "Nerozumím.", "Prosím Vás, můžete mi pomoct?"...

  2. Pokud je to možné, s výukou češtiny začněte v samostatných hodinách češtiny pro cizince - žák s OMJ se nejdřív musí naučit alespoň základní slovní zásobu a trochu gramatiky, aby mohl vstoupit do běžné výuky. Jak začít a posloupnost témat a gramatiky najdete zde; více o gramatice v češtině pro cizince zde. Můžete se pokusit vytvořit na vaší škole kurz češtiny pro více cizinců. Žák s OMJ by ale neměl takový kurz navštěvovat místo hodin např. VV, TV, HV nebo cizích jazyků, tedy předmětů, které může žák s OMJ se třídou absolvovat i bez znalosti češtiny. Postupně pak žáka s OMJ začleňujte i do běžné výuky češtiny – viz dále kapitolu Zapojení do výuky.

  3. Ideální je je mít speciálně připravené či pro cizince upravené materiály, a to praktické, aby to, co se z nich žák s OMJ naučí, mohl ihned použít v kontextu třídy či školy. (Jednoduchá věta o dvou slovech dělá zázraky a dodá dítěti sebedůvěru a pocit úspěchu.) Můžete začít s pracovními listy na téma škola, které obsahují slovní zásobu do školy i jazykové učivo, lze je použít od 2. třídy - a to jako samostatnou práci pro žáky s OMJ, nebo jako materiál pro práci s celou třídou.

  4. Začněte spolupracovat v kolektivu učitelů: Zjistěte plánovaný obsah hodin ostatních učitelů a domluvte se; také oni mohou vytvářet materiály přizpůsobené žákům s OMJ, obzvlášť pokud s nimi jejich obsah předem zkonzultujete! Ideální je, pokud tyto materiály připravují po obsahové stránce odborníci na jednotlivé předměty a po češtinářské češtinář. Na jazykový rozvoj je přitom třeba dbát ve všech předmětech. Podívejte se na materiály, které zohledňují žáky s OMJ a jazykový rozvoj v přírodopisu a dějepisu.

Podívejte se na tipy pro první týdny s žákem cizincem, jak je pro Vás shrnuly paní učitelky, které děti s OMJ ve třídách mají:

Manuál pro začátek

Desatero

Co jsme dělali v 1. týdnech

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.