II. stupeň ZŠ

Češtině pro cizince jakožto speciální disciplíně se specifickou metodikou je věnována sekce Čeština jako cizí jazyk. V této kapitole jsou soustředěny rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě.

Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova, v nichž najdete jednotlivé pracovní listy vytvořené v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku vzdělávací oblasti Český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Pracovní skupiny probíhaly v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Po pravé straně v části Ke stažení jsou také tipy, doporučení a aktivity zpracované ve výstupu z pracovní skupiny (realizované v roce 2012) zaměřené na výuku ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě.

Tipy, jak začít a jak zapojit žáka s OMJ do výuky, které vycházejí z teorie i praxe a především z bohatých zkušeností lektorů, učitelů a žáků s OMJ, najdete dále v obsahu.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.