Typy jazyků


Jazyky rozlišujeme na:

Izolační/Analytické – angličtina, francouzština

 • vyjadřují vztahy pomocnými výrazy (předložkami apod. – piece of cake), ne koncovkami a tvary slov (kus koláče)
 • subjekt/podmět se vyjadřuje osobním zájmenem (I speak), ne tvarem slova (mluvím)
 • slovní druhy nejsou tvarově odlišené jako v češtině (modrý – modř), ale používá se člen (bleu – le bleu)
 • pevný slovosled

Aglutinační – turečtina, maďarština, finština

 • kořen slova je neměnný a význam se připojuje jednotlivými příponami a předponami, které se řetězí za sebou

Introflexivní – němčina, arabština

 • význam se odlišuje změnou hlásky uvnitř slova (die Mutter x die Mütter)

Polysyntetické – čínština, vietnamština

 • skládají a vážou význam v jednom slově

Flexivní – slovanské jazyky (čeština), latina, sanskrt, řečtina

 • slova se ohýbají
 • koncovky mohou nést víc významů zároveň (narozdíl od jazyků aglutinačních)
 • pro vyjádření stejného významu existuje víc koncovek
 • slovní druhy jsou odlišeny tvarem
 • volný slovosled

 

Podle Milana Hrdličky Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince - příručka, s. 87.

 

Více k tématu: Vladimír Skalička. Vývoj jazyka. Praha: SPN, 1960.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.